• EU u školama

Približiti poljoprivredu deci jer jedu sve manje voća, povrća i mleka

Sve je veća potrošnja prerađene hrane, koja često sadrži velike količine dodatog šećera, soli, masti ili aditiva.

Foto: Depositphots/Xalanx
  • 103
  • 5
  • 0

EU-ov program distribucije voća, povrća i mleka u školama, koji se sprovodi od 1. avgusta 2017., objedinjuje dva prethodna programa (program distribucije voća i povrća u školama i program distribucije mleka u školama) u jedinstveni pravni okvir radi veće efikasnosti i fokusa na zdravlje i obrazovanje. Programom se podržavaju distribucija proizvoda, obrazovne mere i mere informisanja.

Sve veća potrošnja prerađene hrane

Potrošnja svežeg voća i povrća i mleka u Evropskoj uniji nije u skladu sa međunarodnim ili nacionalnim prehrambenim preporukama. Sa druge strane, sve je veća potrošnja prerađene hrane, koja često sadrži velike količine dodatog šećera, soli, masti ili aditiva.

Nezdrava ishrana i nedovoljna fizička aktivnost uzrokuju gojaznost. Prema tome, Evropska unija preduzima mere kako bi pomogla deci da se zdravo hrane i da zdravo žive, stoji u saopštenju Evropske komisije. 

Proizvode izabrati na osnovu sezonalnosti

Programom se podržava distribucija voća, povrća, mleka i određenih mlečnih proizvoda deci od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Države EU-a odobravaju popis proizvoda (u saradnji sa svojim telima nadležnim za zdravlje i ishranu), koji će doprineti postizanju cilja programa, a to je pomoći deci da se zdravo hrane.

Prioritetni proizvodi su sveže voće i povrće i sveže mleko. Radi podsticanja raznovrsne ishrane i/ili zadovoljavanja posebnih prehrambenih potreba države EU-a mogu ponuditi i prerađeno voće i povrće u obliku sokova i čorbi, kao i određene mlečne proizvode kao što su jogurt i sir. Osim toga, mogu se uključiti i napici na bazi mleka, ali pod strožim uslovima.

Izbor proizvoda zasniva se na njihovoj sezonalnosti, raznolikosti, dostupnosti, zdravstvenim aspektima i aspektima zaštite okoline. Države EU-a, ako to žele, mogu promovisati lokalne proizvode, proizvode sa kratkim lancem snabdevanja, ekološke proizvode i proizvode iz programa kvaliteta hrane. Izabrani proizvodi u osnovi ne sadrže dodati šećer, so, mast i zaslađivače ili veštačke arome. Tela nadležna za zdravlje i ishranu u državama EU-a mogu izuzetno da dopuste ograničene količine dodate soli, masti i, kada je reč o mlečnima proizvodima, šećera.

Cilj je približiti poljoprivredu deci

Programom se podržavaju i obrazovne mere, što može da obuhvata obuku, ali i finansiranje poseta poljoprivrednim gazdisntvima, školskih bašti, radionica kuvanja, tematskih dana i igara.

Njihov cilj je da ponovo približe poljoprivredu deci i da ih edukuju o zdravim prehrambenim navikama. Mogu se obuhvatiti i pitanja kao što su lokalni prehrambeni lanci, ekološki uzgoj, održiva proizvodnja ili bacanje hrane. U obrazovne aktivnosti mogu biti uključeni i nastavnici i roditelji, koji su deci uzor kada je reč o zdravim prehrambenim navikama i načinu života.

Finansiranje je dostupno i za aktivnosti informisanja kako bi se postigla vidljivost programa i za aktivnosti praćenja i ocenjivanja, radi njegovog pravilnog funkcionisanja. Informacije o učestvovanju i detalji o sprovođenju, mogu da se dobiju od nadležnih tela u svakoj državi EU.

250 miliona evra za svaku školsku godinu

Ukupni obračun EU-a za program u razdoblju od 2017. do 2023. iznosi 250 miliona EUR za svaku školsku godinu, od čega je 150 miliona namenjeno za voće i povrće, a 100 miliona za mleko. Ovaj obračun deli se među državama EUa na osnovu broja dece, nivoa regionalnog razvoja i, kada je reč o mleku, načina na koji se proračun prethodno koristio.

Svaka država može na osnovu prioriteta i potreba, svoj deo proračuna EU za voće i povrće, da prenese na mleko ili obrnuto. Može da zatraži i samo deo svog obračuna ili više od svog dela. Kako bi odgovorila na te zahteve, Evropska komisija utvrđuje proračun EU-a po državi pomoću godišnje odluke o sprovođenju.

Članice EU koje žele da učestvuju u programu, prave strategiju na nacionalnom ili regionalnom nivou, koja obuhvata razdoblje od šest godina. U tom dokumentu navode se ciljevi (npr. povećanje potrošnje voća i povrća na preporučenih pet porcija dnevno), korisnici (npr. deca u osnovnim školama), proizvodi, obrazovne aktivnosti i načini sprovođenja programa.

Svaka država učesnica dužna je da prati i ocenjuje program. Izveštaji o praćenju obuhvataju svaku školsku godinu. Izveštaji o oceni obuhvataju pet školskih godina i biće dostupni od 1. marta 2023. godine.


Tagovi

Evropska unija Škole Voće Povrće Mleko Mere Proračun Distribucija


Autorka

Lucija Bencaric

Više [+]

Lucija je magistar agroekonomije. Voli da istražuje novosti u poljoprivredi.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

#mojepovrće Nakon nedelju dana od rasađivanja odrađen je tretman kupusa i salate insekticidom na bazi aktivne materije Endosulfan protiv vašiju u dozi od 5 ml na 10 l vode, sa dodatkom đubriva na bazi huminskih kiselina. Prilikom obilaska p... Više [+]