• Kredit
 • 03.11.2021. 10:00

Produžen rok za kredit Ministarstva poljoprivrede do 15. novembra

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima - bez valutne klauzule i predstaljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu.

Foto: Depositphotos/photography33
 • 656
 • 106
 • 0

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku, produžen je rok za predaju zahteva za odobrenje kreditne podrške. Zahtev se podnosi banci koja je sa Ministarstvom poljoprivrede zaključila ugovor do 15. novembra tekuće godine.

Krediti, čiji je rok od jedne do tri godine sa grejs periodom do godinu dana, ili od tri do pet godina, odobravaju se i isplaćuju u dinarima - bez valutne klauzule i predstavljaju jedne od najpovoljnijih kredita na tržištu. Fiksna kamatna stopa iznosi tri odsto na godišnjem nivou, odnosno jedan odsto za fizičko lice sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola. Krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju se u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjim anuitetima, a krediti čiji je rok otplate od tri do pet godina se vraćaju u šestomesečnim anuitetima.

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za:

 • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom;
 • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
 • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
 • nabavku hrane za životinje;
 • investiciona ulaganja u određene vrste mehannizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Posebne pogodnosti u ostvarivanju prava na kreditnu podršku i uslovima otplate kredita ostvaruju se za nabavku životinja.

Pravilnik možete pročitati u dokumentu ispod teksta

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ostvaruju:

 • fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • pravno lice, i to:
 • zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
 • ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara. Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.


Dokumenti


Tagovi

Kredit Ministarstvo poljoprivrede Konkurs Grejs period Nabavka životinja


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...