• Subvencije
  • 10.11.2020. 10:00

Subvencije za proizvodnju jakih alkoholnih pića - do 15,5 miliona dinara po korisniku

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Foto: WikimediaCommons/Milos14
  • 999
  • 47
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednik i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih akloholnih pića. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.

Predmet podsticaja jesu prihvatljive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina, u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta. 

Međunarodni festival rakije: Nikad više takmičara, rakija sve bolja!

Vrednost prihvatljive investicije treba da bude veća od 400.000 dinara.

Troškovi iz koji se odnose na građenje i/ili dogradnju objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 60.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta, a troškovi koji se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećeg objekta smatraju se prihvatljivim do iznosa od 35.000 dinara po kvadratnom metru predmetnog objekta.

Ko ima pravo na podsticaje?

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, a za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, a do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
  • zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije i
  • crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Kvalitetna rakija od šljiva: Muljanje, temperatura, destilacija

Podnosilac zahteva treba da bude upisan i u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića u skladu sa zakonom kojim se uređuju jaka alkoholna pića.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Tekst Pravilnika možete preuzeti ispod teksta

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Povraćaj 60 odsto

U skladu sa uredbom kojom se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda ribarstva za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, vina, piva i jakih alkoholnih pića ("Službeni glasnik RS", br. 35/19, 25/20 i 87/20 – dr. pravilnik) u delu koji se odnosi na podsticaje podrške programu za investicije u proizvodnju jakih alkoholnih pića.


Dokumenti


Tagovi

Podsticaji Jaka alkoholna pića Proizvodnja pića Subvencije Pravilnik


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...