• Subvencije
  • 20.04.2021. 10:00

Subvencionisanje zadruga: Za stare - 15, za nove 7,5 miliona dinara

Bespovratna sredstva namenjena su za nabavku živih životinja, opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke, zatim za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća...

Foto: Snježana Kratz
  • 201
  • 10
  • 0

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za 2021. godinu. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge iznosi 7.500.000 dinara, dok je za stare zemljoradničke i poljoprivredne - 15.000.000 dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava predviđen za turističke, zanatske i socijalne zadruge iznosi 7.500.000 dinara. Dodeljeni iznos bespovratnih sredstava uključuje i porez na dodatu vrednost.

Konkurs za dodelu pomoći zadrugama - krajem marta

Bespovratna sredstva namenjena su za nabavku živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim za nabavku muških goveda, za nabavku opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke, zatim za nabavku opreme za preradu mleka i mesa; opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća; onda za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i ratarstvu, kao i podizanje matičnih zasada, uključujući sisteme i opremu za navodnjavanje i drugo.

Uslovi, između ostalih, koje jedna zadruga mora da ispuni jesu da je registrovana u Agenciji za privredne registre, da ima registrovani tekući račun kod Narodne banke Srbije, zatim da je uskladila svoje akte, organe i poslovanje sa Zakonom o zadrugama, da je izmirila obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i druge obaveze iz javnih prihoda, da zadruzi nije izrečena mera privremenog ograničenja prava i drugo.

Prijava do kraja maja

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa do 24. maja 2021. godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Način dostavljanja prijava na javni konkurs Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija šalje se PREPORUČENOM pošiljkom na adresu: Ministarstvo za brigu o selu, Bulevar Mihajla Pupina broj 2a, 11070 Novi Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom "Prijava na Konkurs - sredstva za podsticaje zadruga u 2021. godini", sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte, sa naznakom na licu koverte - NE OTVARATI.

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti ispod teksta.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311-7633.


Dokumenti


Tagovi

Javni konkurs Zadruge Ministarstvo za brigu o selu Dodela sredstava Nove zadruge Stare zadruge


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

#mojepovrce Dobra kuca za biljcice Ne prodire tu vetar ladan Salatica mi bas vesela Al mi kupus jadan Pa mu tepam pa ga pitam Posebno dal nesto zeli Dal muziku neku hoce Da ga mozda razveseli Dal Mocarta ili Baha Prebiram po glavi Da se brz... Više [+]