• Podsticaji u poljoprivredi
  • 11.06.2019. 10:00
  • Kolubarski okrug, Valjevo

Više od 600 zahteva za podsticajna sredstva u poljoprivredi

Za nešto više od mesec dana od kako je raspisan konkurs za podsticajna sredstva, na adresu JP Agrorazvoj valjevske doline pristiglo je više od 600 zahteva.

Foto: Sanja Dovečer
  • 301
  • 15
  • 0

I ove godine za podsticajna sredstva u poljoprivredi vlada veliko interesovanje što pokazuje i više od 600 zahteva koje su poljoprivredni proizvođači sa teritorije Valjeva uputili na adresu JP Agrorazvoj valjevske doline. Reč je o zahtevima za povraćaj novca za nabavku nove mehanizacije, osemenjavanje krava, nabavku sadnica ili za neku drugu meru predviđenu ovogodišnjim konkursom.

Diretktor JP Agrorazvoj valjevske doline Bojan Bošković kaže da sredstava ima dovoljno, jer je ove godine opredeljeno 40 miliona iz gradskog budžeta. 

"Sredstava ima još uvek i dalje ćemo primati zahteve. Ranije je bila obrnuta situacija, da pristigne veliki broj zahteva i da nema dovoljno za sve koji žele da iskoriste podsticajna sredstva. Poslednje tri godine, taj iznos se uvećavao i za sada ga ima dovoljno da odgovorimo pozitivno svim poljoprivrednim proizvođačima koji su nam se obratili. Novca ima dovoljno, te stoga pozivamo sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja planiraju neka ulaganja u ovoj godini da se jave i podnesu zahtev," rekao je Bošković.  

Najviše poljoprivrednika se opredelilo za podizanje novih zasada šljive

Široka je paleta mera za koju je obezbeđen novac, i za mehanizaciju u voćarstvu, stočarstvu, za subvencionisanje kamata za kredite i tako dalje. I ove godine poljoprivrednici mogu uzeti kredit poslovnih banaka sa kojima je grad sklopio ugovor i to u iznosu od 200 hiljada dinara, na period od godinu dana. Kamatu na taj kredit subvencionisaće grad Valjevo posredstvom preduzeća Agrorazoj. 

"Za meru nabavke steonih umatičenih junica odobrava se iznos od 80 hiljada dinara i u ovoj oblasti smo dobili dosta zahteva. Voćarstvo je standardna mera dugi niz godina i sredstva se odobravaju u skladu sa kartom plodnosti koju posedujemo. Subvencije za voćarstvo su od 50 do 100 posto. Tamo gde je karta plodnosti pokazala da postoje dobri uslovi za uzgoj određene voćne vrste i ako je i poljoprivrednik izabrao u skadu sa tim, povraćaj sredstava može biti u celokupnom iznosu," kaže Bošković.

Analizom dosadašnjih zahteva, najviše poljoprivrednih proivođača opredelilo se za podizanje novih zasada šljive. Na drugom mestu je malina, a od prošle godine, raste interesovanje za lešnik i orah.

"Nešto manje interesovanje je za vinovu lozu, a bilo je veoma malo zahteva za nabavku drugih voćnih vrsta poput kruške, dunje ili breskve. Za njih gotovo da nema interesovanja," napominje Bošković.

Najviše interesovanja za podizanje novih zasada šljive

Voćni zasadi će se kontrolisati od početka

Od prošle godine uvedeno je da stručnjaci Poljoprivredne savetodavne stručne službe Valjevo prate zasade onih poljoprivrednih proizvođača koji su dobili sredstva od Agrorazvoja. "To će se raditi u periodu od tri godine i to podrazumeva stručni nadzor i savetodavnu uslugu," naglašava Bošković.

Kaže da su godinama sredstva odobravana, naročito za podizanje zasada šljiva i trebalo bi da se na ovom području "plavimo" od tog voća, ali je na terenu situacija potpuno drugačija. Sada će to kako je dalje pojasnio biti drugačije. Onaj poljoprivredni proizvođač koji dobije subvenciju u voćarstvu imaće i savetodavnu pomoć od prvog dana, dakle od sadnje, tretiranja, gajenje biljke, prihrane i tako dalje. Bitno je istaći i da bi sredstva bila odobrena, mora se uraditi analiza zemljišta od strane laboratorije Poljoprivredne savetodavne stručne službe Valjevo, a uz zahtev je potrebno priložiti i uverenje da je sadnica sertifikovana. To je obavezan dokument i bez toga se ne može konkurisati.  

Za sredstva mogu konkurisati i zadruge

Pored poljoprivrednih proizvođača koji imaju registrovana gazdinstva, za sredstva mogu konkurisati i zemljoradničke zadruge. 

"Prošle godine je Zemljoradnička zadruga Mali korak iz Oglađenovca dobila sredstva u iznosu od milion dinara za podizanje zasada oraha, a mi ćemo kao preduzeće Agrorazvoj podsticati udruživanje. Prilikom formiranja zadruge obezbeđujemo stručnu i finansijsku pomoć oko pripreme dokumentacije, obavljanje pravne procedure za registraciju. Mi ne namećemo poljoprivrednicima da moraju da se udružuju, moj stav je da sve ono što je nametnuto neće se primiti," smatra Bošković. 

Danas je teško reaktivirati zadruge, slaba je inicijativa na terenu. Očekivan je bio otpor od strane starijih poljoprivrednih proizvođača koji pamte probleme i propast zadruga, ali je evidentno i da novije generacije imaju otpor prema udruživanju, iako je danas koncept zadruge potpuno drugačiji. "Ako poljoprivrednici ne vide interes u udruživanju, od pritisaka i nametanja nema ništa," napominje Bošković.

Milion dinara kako je dalje rekao nisu mala sredstva, ali i poljoprivrednici moraju uložiti rad i sredstva da bi se posao isplatio. Na žalost, takvo je stanje na terenu, loša iskustva stvorila su otpor, a teško je objasniti da je sadašnji zakon potpuno drugačiji, da je zadruga pravno lice i da su zadrugari ti koji obezbeđuju plasman proizvoda na tržištu. Za sada je na području Valjeva oformljeno pet zadruga, pa sad treba sačekati da ljudi sagledaju njihovo funkcionisanje kako bi se upustili u tako nešto.

Da bi sredstva bila odobrena, mora se uraditi analiza zemljišta

Od ove godine poljoprivrednici mogu konkurisati i za kalcifikaciju

Nova mera za koju poljoprivrednici mogu ove godine konkurisati je kalcifikacija. "Subvencionisaćemo jedan hektar po domaćinstvu, a obezbedili smo ukupno pet miliona. To znači da ćemo tretirati oko 200 hektara, a ako se pokaže kao dobra mera, nastaviće se i narednih godina. Bitno nam je da poljoprivrednici znaju za ovu meru i da konkurišu kako bi mogli da poboljšaju kvalitet zemljišta, a to svakako doprinosi većim prinosima i boljem kvalitetu proizvoda. Bitno je da poljoprivrednici vide efekte, kako bi se odlučili za nju," kaže on. 

Interesovanje za ovčarstvo raste iz godine u godinu, a jedna od mera podsticaja je i veštačka sinhronizacija estrusa. Za to je ove godine opredeljeno 1,5 miliona dinara, a na tender se javilo šest veterinarskih stanica koje su se udružile.

"Interesantno je da je za ovu meru ove godine bilo izuzetno veliko interesovanje i za pet dana od momenta raspisivanja konkursa sredstva su raspoređena. Za veštačko osemenjavanje krava dobili smo oko 200 zahteva i ova mera predviđena je i za umatičena i neumatičena grla."

Izvršne presude za 40 poljoprivrednika

Proteklih godina, dok su postojale Robne rezerve grada, poljoprivrednicima su date ovce uz obavezu vraćanja, ali se ispostavilo da to niko nije kontrolisao i nije se vodilo računa o tome da se stočni fond uvećava, a ne smanjuje.

"Zbog neispunjavanja obaveza pokrenuti su sudski postupci i doneto je čak 40 presuda koje su izvršne i uskoro se očekuje i taj nepopularni postupak prinudnog izvršenja. To nije lepa vest, ali bilo je nesavesnih uzgajivača i bili smo primorani na taj korak," zaključio je Bošković


Tagovi

Finansiranje Podsticaji u poljoprivredi JP Agrorazvoj Zasadi šljive Umatičene junice Analiza zemljišta Bojan Bošković


Autorka

Sanja Dovečer

Više [+]

Novinarka sa iskustvom od 18 godina. Upoznata sa stanjem i kretanjima u oblasti poljoprivrede na području Valjeva.

Izdvojeni tekstovi

KLUB

:-D