• Subvencije
  • 04.02.2021. 09:00

Za podizanje plastenika od Pokrajine 80 miliona dinara

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije.

Foto: Bigstock/Alis Photo
  • 135
  • 7
  • 0

Pokrajinski sekretarijat za poljorivredu raspisao je konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštienom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:

1. konstrukciju za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);
2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;
3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;
4. mreže za senčenje objekta;
5. sistem za navodnjavanje "kap po kap", sisteme za mikrokišenje;
6. sistem za fertirigaciju;
7. stolove za proizvodnju rasada;
8. instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i
9. sistem za zagrevanje.

Konkursa za dodelu bespovratnih sredstva za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđen je ukupan iznos od 80.000.00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije.

Ko može da konkuriše?

Na ovaj konkurs mogu se prijaviti fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci i osnivač pravnog lice mlađi od 40 godina bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 odsto od prihvatljivih troškova investicije (u slučaju da pravno lice ima više osnivača i ukoliko je samo jedan osnivač stariji od 40 godina, a drugi mlađi, bespovratna sredstva utvrđuju se u iznosu do 60 odsto od prihvatljivih troškova investicije).

Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, za tačke 1. do 8. zbirno jeste 1.000 dinara/m2 i ne može biti veći od 1.500.000 dinara po prijavi, odnosno ne može biti veći od 1.650.000 dinara za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci i mlađe od 40 godina.

Žarko Ilin: Povećajte plasteničku proizvodnju povrća

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje tačka 9. jeste 1.300,00 dinara/kw i ne može biti veći od 600.000 dinara po prijavi odnosno do 660.000,00 dinara za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čije je gazdinstvo registrovano na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, žene nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i mlađi od 40 godina.

Podnosilac prijave, u zavisnosti od vrste investicije, ostvaruje pravo na sufinansiranje investicije ako u Registru ima upisano do 0,49 ha proizvodnje odgovarajuće poljoprivredne kulture za koju se konkuriše u zaštićenom prostoru.

Rok do početka marta

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 3. martom 2021. godine.

Prijavu na Konkurs s traženom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od devet do 14 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4413 od 10 do 14 časova.

Detaljnije o uslovima konkurisanja i potrebnoj dokumentaciji, možete saznati u prilozima ispod teksta.


Dokumenti


Tagovi

Proizvodnja povrća Zaštićen prostor Vojvodina Subvencije Konkurs


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...