• Subvencije
 • 27.04.2021. 14:00

Za poljoprivredu opština Negotin izdvojila 20 miliona dinara

Najviše je opredeljeno za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava - 13.200.000 dinara.

Foto: Bigstock/Kitika
 • 102
 • 5
 • 0

U cilju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Negotin raspisuje se Konkurs za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Negotin u 2021. godini.

Ukupan iznos sredstava iz budžeta planiranih za realizaciju ovog Programa podrške (bez prenetih obaveza) je 20.000.000 dinara, od kojih je za:

 • Planirana sredstva za direktna plaćanja izdvojeno 1.800.000 dinara;
 • Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (mera 101) - 13.200.000 dinara;
 • Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta - analiza zemljišta (mera 201.1) - 1.000.000 dinara;
 • Organska proizvodnja (mera 201.3) - 300.000 dinara;
 • Investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture (mera 301) - 300.000 dinara;
 • Unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (mera 302) - 300.000;
 • Ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu kao i uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima (mera 304) - 600.000 dinara;
 • Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede (mera 102) - 2.500.000 dinara.

Opšti uslovi konkurisanja

Da bi korisnik mogao da konkuriše mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Negotin, zatim da za investiciju za koju podnosi zahtev, ne sme da koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. 

Takođe, mehanizacija i oprema koja je kupljena na osnovu Programa podrške za 2021. godinu, ne može se otuđiti u narednih pet godina. Odnosno priplodne junice se ne mogu otuđiti u naredne tri godine, a ovce, koze i svinje tovnih rasa u naredne dve godine.

Ukoliko je korisnik pravno lice ili preduzetnik, mora biti u aktivnom statusu i upisan u registar privrednih subjekata, dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica pri čemu se povezanim licima, u smislu ovog Programa, smatraju:

 • nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji;
 • krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva;
 • usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Konkurs je otvoren do 18. maja 2021. godine.

Tekst pravilnika i obrazac zahteva možete preuzeti putem ovog linka.


Tagovi

Subvencije Negotin Poljoprivedna mehanizacija Podizanje konkurentnosti


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...