• Organska proizvodnja
 • 17.08.2017. 08:15

Za sertifikaciju i kontrolu od APV 3 miliona

Za realizaciju Konkursa će iz pokrajinskog budžeta biti izdvojeno tri miliona dinara, pri čemu će Pokrajina sufinansirati do 70% ukupnih troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje. Prijave traju do 24. novembra 2017. godine.

Foto: Steve / Flickr
 • 613
 • 31
 • 0

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je "Konkurs za dodelu novca za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2017. godini na teritoriji Vojvodine".

Za koju namenu može biti utrošen novac?

Prema tekstu konkursa, novac može biti iskorišćen za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode. Za realizaciju konkursa će iz pokrajinskog budžeta biti izdvojeno tri miliona dinara, pri čemi će Pokrajina sufinansirati do 70% ukupnih troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje. Pravilima konkursa je utvrđeno da maksimalni iznos koji se dodeljuje po jednoj prijavi ne sme da pređe 100.000 dinara.

Ko ima pravo na podsticaje?

Svi zainteresovani koji žele da dobiju novac na ovom konkursu moraju da ispune sledeće uslove:

 • poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i mora imati aktivni status;
 • podnosilac prijave mora imati prebivalište i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji Vojvodine;
 • podnosilac prijave za investiciju ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 • podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu za poljoprivredu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 • podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje za navedenu investiciju zaključno sa 31.12.2016. godine;
 • podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2016. godinu;
 • podnosilac prijave i vršilac usluge ne mogu da predstavljaju povezana lica.

Kako i do kada se prijaviti za ovu vrstu podsticaja?

Konkurs je otvoren do 24. novembra 2017. godine. Svi zainteresovani svoje prijave mogu da dostave poštom na adresu: Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade s naznakom naznakom "Kontrola i sertifikacija organske proizvodnje u 2017. godini".

Dodatne informacije preko kontakt centra resornog sekretarijata

Sve dodatne informacije mogu se doboti na broj telefona 021/487-46-01. A tekst konkursa sa precizno navedenim uslovima i svom potrebnom dokumentacijom nalazi se u prilogu ispod ovog članka.

Foto: Steve / Flickr


Dokumenti


Izvori

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo


Tagovi

Konkurs Pokrajinska vlada Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Sertifikacija Sufinansiranje Kontrola Organska proizvodnja Organska hrana Vojvodina Dokumentacija Uslovi


Autor

Marinko Tica

Marinko Tica

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi