#rusija @KLUB (2)

Rusija je danas vrlo otvorena prema stranom kapitalu


Volga Baikal AGRO - Russia at a Glance

My Wordpress Blog

volgabaikalagro.leuagro.com

Breskve iz Makedonije, a uz domaće, tu su i jabuke iz Srbije #rusija #oblastmoskva