Dali sad na stanju imate Rusku đžanariku crvenu i dali se sada može saditi