Otvorena je diskusija na temu: Ratarstvo i stočarstvo moraju ruku pod ruku