Mnogi poljoprivrednici su lepo vreme tokom vikenda iskoristili za zatvaranje zimske brazde. Osnovni cilj ove agrotehničke mere je da se spreči gubitak zimske vlage tako što se prekidaju kapilarni putevi u zemljištu i smanjuje površina koja... Više [+]

U periodu od 22. do 25. februara na Zlatiboru je održano 16. savetovanje o zaštiti bilja. Sveukupan sadržaj odnosio na naučne radove u okviru zaštite voćaka i vinove loze, zaštite šuma, ukrasnih i lekovitih biljaka i održive primene pestici... Više [+]

Ispomoć u rezidbi vinograda s pogledom na najviši vrh Vojvodine.

Ovog vikenda su u zasadima krušaka, na obroncima Fruške gore, primećene odrasle jedinke kruškine buve. Izvršeno je tretiranje zasada insekticidima kako bi se smanjila količina položenih jaja.

U plastenicima bez grejanja je i tokom zime moguće proizvesti povrće, i time maksimalno iskoristiti zemljište.

Lepe dane bi trebalo iskoristiti za provođenje kraju rezidbe voća i početak rezidbe vinove loze.

Tokom zime je poslova oko košnica mnogo manje, pa pčelari slobodno vreme koriste za neke druge poslove kao što je topljenje voska.

"Što je poezija u književnosti, to je rezidba u voćarstvu", je rečenica koju je profesor Zoran Keserović često ponavljao na predavanjima kako bi istakao važnost rezidbe u proizvodnji svake voćne vrste.

Pregled pšenice zasejane na parceli u okolini Kragujevca. Pšenica je trenutno na početku faze bokorenja i na njoj nisu primećeni znaci pojave prouzrokovača oboljenja, kao ni napada štetočina.

Za vreme novogodišnjih praznika retki su domovi u kojima se ne kiti jelka. Svake godine se apeluje na građane da, ukoliko žele prirodnu, kupe jelku sa busenom. Pre svega, na taj način se utiče na smanjenje seče četinara u šumama, time podrž... Više [+]

Za proizvodnju kvalitetnog mleka jedna od stavki koje se moraju ispoštovati je održavanje higijene u štalama gde su krave smeštene. Posvećenost domaćina tome se najbolje može videti po samom izgledu krava, naročito zadnjih nogu i repa.

Tokom zime, kada poslova ima manje nego što je slučaj u toku vegetacije, slobodno vreme poljoprivrednici bi trebalo da iskoriste za održavanje mehanizacije i otklanjanje kvarova kako bi spremni dočekali sledeću sezonu.

Izuzetno je važno izabrati odgovarajuću rasu ovaca u odnosu na uslove u kojima će se čuvati. Neki poljoprivrednici uzimaju visoko produktivne rase i čuvaju ih u skromnim uslovima sa slabom ishranom, očekujući da one postignu svoj potencijal... Više [+]

Jesenja sadnja ima niz prednosti u odnosu na prolećnu, naročito u pogledu iskorišćavanja zimske vlage i ukorenjavanja. Ukoliko je jesen sa normalnim količinama padavina zalivanje nakon sadnje nije potrebno, kao što možemo videti na primeru... Više [+]


Sadnja trešnje u sred Banata zbog velikog variranja cena žitarica...

Na banatskoj ravnici se najčešće mogu videti površine zasejane ratarskim kulturama, m...

www.agroklub.rs

Na parcelama koje su namenjene setvi okopavina, može se obaviti pregled zemljišta u kome se mogu naći veliki broj vrsta insekata u različitim stadijumima. Pregled se vrši sve do smrzavanja zemljišta iskopavanjem jama i uzimanjem uzoraka sa... Više [+]

Bordovska čorba predstavlja izuzetno dobar fungicid i baktericid koji u voćarstvu i vinogradarstvu ispoljava izuzetne dobre efekte. U samoj pripremi Bordovske čorbe treba voditi računa da pH reakcija bude neutralna jer su slobodni joni bakr... Više [+]

Duboko zimsko oranje je u toku, neki poljoprivredni proizvođači usled previše poslova ne stignu da odrade oranje na svim parcelama, pa oranje tih parcela ostavljaju za proleće. Prednosti zimskog oranja su stvaranje bolje strukture zemljišta... Više [+]

Nakon završene berbe jabuka jedan od poslova u voćnjacima koji sledi je skupljanje protivgradne mreže i pričvršćivanje za sajle koje se nalaze iznad svakog reda. Razlozi zašto se mreže skupljaju su ti što je protivgradna sezona završena te... Više [+]

Setva pšenice je na kraju optimalnih rokova. Kasnijom setvom pšenice postoji rizik lošeg prezimljavanja biljaka, usled loših vremenskih uslova, kao i smanjenja prinosa.