Poljoprivrednici su okosnica našeg društva. Oni se brinu o našoj prehrani svaki dan. Činjenica koja... Pročitaj celu belešku »