Nove tikvice odličnih otpornosti, a prva tikvica s otpornosti na čak 4 virusa je Zefiros.

Više pročitajte na webu.


Nove tikvice sjemenske kuće Syngenta

Nove tikvice odličnih karakteristika ove godine u poljima

www.monitusagro.hr