Zoran Lukić iz Urovaca dugo će pamtiti 4. maj, kada je njegova ovca ojagnjila petorke.