Preporučio bih za sve koji vole prirodu da odu na Šodroš dok je u ovakvom stanju :)