.... Da ne bude zabune, u 2019.godini, OBAVEZNA je preregistracija gazdinstva...

... "Put u budućnost... I tradicija i digitalizacija" ...

Nije poljoprivreda šarenica od zakrpa da se stalno nešto krpi.

Pogledah sa vrha brda selo ispred sebe. Prepuno kuća, više od 15. Milina za posmatrati, al ošinu me zima u kostima. Dim iz odžaka vije se na njih sedam. Uselila se pustoš u građevine.

"Trebalo bi sačuvati jedan par seljaka - dok još postoje..."

"Poljoprivrednici, hranite tuđu decu kao da su Vaša, jer nikad ne znate ko će Vam sutra biti zet ili snaja."
Mislite na svoje potomke!!!