Umu pripadaju principi i načela, duši nagoni i strasti, a tijelu čula. Tako je govorio Marko Aurelije i vjerujem da je tako, kaže mudri Izet i kasnije dodaje da rad, ako je koristan oslobađa čovjeka od tri zla: od dosade, od grijeha i od oskudice