Uspešno zaštitite list i klas strnih žita

Za uspešnu zaštitu lista i klasa strnih žita preporučujemo preparat Zamir®. Zamir® je dvokomponentni sistemični fungicid protektivnog, kurativnog i eradikativnog delovanj...

Više [+]

Mavrik® zaštitnik uljane repice od štetnih insekata

Sjajnik je ekonomski najznačajnija štetočina uljane repice. Štete koje izazove mogu da iznose i do 50% od ukupnog prinosa.  Idealno rešenje za suzbijanje sjajnika jeste p...

Više [+]

Coltrane® - štiti kukuruz do devetog lista od širokolisnih korova

Šta je Coltrane®? Coltrane® je nov preparat na tržištu u nastupajućoj 2021. godini koji kompanija ADAMA nudi proizvođačima. To je potpuno nova kombinacija svima dobro poz...

Više [+]

Trimaxx® je regulator rasta na bazi aktivne materije trineksapak-etil, primenjuje se u cilju sprečavanja poleganja u usevima strnih žita.

Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Posetite onlajn događaj: Novi trendovi u zaštiti šećerne repe

Aktuelna epidemiološka situacija nas je sprečila da se zajedno okupimo i podelimo sa vama nova saznanja. Na polju kulture šećerne repe u protekloj godini došlo je do znač...

Više [+]

Rano prolećno prskanje protiv biljnih bolesti i štetočina

U većini voćarskih regiona rezidba voćnih vrsta je uveliko u toku. Međutim, toplo vreme prouzrokovalo je nešto ranije kretanje vegetacije. Naročito se to odnosi na jabuča...

Više [+]

Prelistajte ADAMA katalog proizvoda za 2021. godinu na sledećem linku:


ADAMA katalog proizvoda za 2021. - Dokumenti

www.agroklub.rs

Kako pristupiti borbi protiv korova u soji u tri koraka

Soja je u našoj zemlji najviše prisutna na terenima uz Dunav na teritoriji južne Bačke. Upravo na ovim terenima česta je pojava gajenja soje u monokulturi koja se negde s...

Više [+]

Uspešno suzbijte korov u suncokretu!

Na početku smo nove proizvodne sezone u poljoprivredi i pred nama su kao i uvek različiti izazovi. U toku je setva suncokreta i istovremeno moramo razmišljati kako zaštit...

Više [+]

Sulcotrek® herbicid sa primenom do osmog lista u kukuruzu

U proizvodnji kukuruza često limitirajući faktor bude vreme. Kada mislimo na pojam vremena on je često direktno vezan za vremenske prilike ili bolje rečeno neprilike koje...

Više [+]

Prelistajte ADAMA katalog proizvoda za 2020. godinu!


ADAMA: Katalog proizvodnog programa za 2020 godinu - Dokumen...

www.agroklub.rs

Prelistajte ADAMA katalog proizvoda za 2020. godinu! Na linku: https://bit.ly/2QM1uiu

ADAMA Saveti iz zaštite bilja

Poštovani poljoprivredni proizvođači, Uoči krize i širenja virusa COVID-19 odlučili smo da vam pružimo podršku na najbolji način na koji možemo, a da ne ugrozimo vaše i n...

Više [+]

Četiri razloga da izaberete preparat Bumper®P u prvom tretmanu pšenice

Pred nama je prvi fungicidni tretman i zaštita lista strnih žita. U usevima pšenice i ječma uočeno je prisustvo simptoma prouzrokovača bolesti lista (mrežasta i sočivasta...

Više [+]