Custodia® je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.