BASF Srbija d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera BASF Srbija d.o.o..

Systiva®

Nova generacija fungicida za strna žita! Systiva® je JEDINSTVENI fungicid na svetu kojim tretiramo seme, a štitimo list! Sa Systiva® fungicidom, zašti...

cena na upit

Frontier® Super

Frontier® Super je sistemični zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova. Indikator useva: Slatki kukuruz Suncokret...

cena na upit

Sercadis® Plus

Novi sistemični fungicid Kombinacija SDHI komponente (Xemium) i dobro poznatog triazola (difenokonzol). Odlikuje ga odlična efikasnost dugotrajnog del...

cena na upit

Medax® Top

Regulator rasta koji se primenjuje za regulaciju porasta i učvršćivanje stabiljke ozime pšenice, ozimog i jarog ječma, tritikalea i raži. Prednosti pr...

cena na upit

Duo Sistem® (Focus® Ultra)

Duo Sistem® (Focus® Ultra) predstavlja najnoviju tehnologiju suzbijanja korova u usevu kukuruza tolerantnom prema cikloksidimu. Prednosti primene Supe...

cena na upit

Stroby® DF

Stroby® DF je fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Prednosti primene Stroby® DF deluje jednako dobro na praktično svim tem...

cena na upit

Bellis®

Bellis® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Prednosti primene Širok spektar delovanja na prouzrokovače bolesti Povoljne ek...

cena na upit

Kumulus® DF

Kumulus® DF je nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem. Prednosti primene Upotreba preparata Kumulus® DF pruža brojne prednosti zbog svoje fo...

cena na upit

Fastac® 10 EC

Fastac® 10 EC je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Fastac® 10 EC je efikasan protiv večine ekonomski značajnih štetočina...

cena na upit

Signum®

Signum® je kombinovani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra delovanja. Kombinacija novih aktivnih supstanci obezbeđuje visok stepen za...

cena na upit

Delan® 700 WG

Prednosti primene: Delan®700 WG je fungicid čiji se mehanizam delovanja ogleda u inhibiciji klijanja spora fitopatogenih gljiva - prouzrokovača biljni...

cena na upit

Wing® P

Selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i suncokreta. Prednosti pr...

cena na upit

Stomp® Aqua

Stomp® Aqua je selektivni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u sledečlrn usevima: crni luk, beli l...

cena na upit

Pulsar® 40

Sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova. Pulsar®40 suzbija iznikle širokolisne i travne korove...

cena na upit

Stranica 1 od 2. Rezultati 1 - 20 od 32.

  • 1
  • 2