Bayer d.o.o

Kompanija Bajer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u životnim (Life Science) naukama: u oblastima očuvanja zdravlja i poljoprivrede. Svojim inovativnim proizvodima Bajer doprinosi pronalaženju rešenja za neke od najvećih izazova današnjice jer rastuća svetska populacija svakako zahteva poboljšanu medicinsko-zdravstvenu negu i lekove ali ima i potrebu za sve većom količinom hrane. Bajer ima za cilj poboljšanje kvaliteta života ljudi sprečavajući, ublažavajući i lečeći bolesti i obezbeđujući održivo snabdevanje visokokvalitetnom hranom i sirovinama na biljnoj bazi.

Kompanija Bajer u Srbiji ima za cilj da pre svega proizvođačima ponudi široku paletu efikasnih proizvoda za zaštitu bilja, raznovrsan portfolio visoko kvalitetnih hibrida kukuruza i servis raznovrsnih usluga namenjenih modernoj i održiovoj poljoprivredi. Ovako široka ponuda omogućava nam prisustvo u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje - ratarstvu, povrtarstvu. voćarstvu, vinogradarastvu i tretmanu semena ratarskih kultura. 

Cilj kompanije Bajer je da kombinovanjem visoko efikasnih proizvoda za zaštitu bilja i hibrida kukuruza koje odlikuje izuzetna adaptibilnost na proizvodne uslove sa znanjem i iskustvom naših stručnjaka, poljoprivrednim proizvođačima ponudi "Rešenja za svaku njivu".