Kako naši vinogradari vole da kažu, od plamenjače može da strada jedan ceo rod vinove loze, dok pepelnica može da uništi čitav vinograd!