Biofor System d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Biofor System d.o.o..

BioEho - nova generacija prirodnih bio stimulatora!

BioEho nova generacija prirodnih bio stimulatora! Da biljka priča BioEho sadrži faktore rasta  bakterije Bacillus amyloliquefaciens i njihove produkte...

cena na upit

Biofor BioP Tečno mikrobiološko đubrivo

Poštovani poljoprivredni proizvođači, svedoci smo da je u većini useva kukuruza zabeležena "ljubičasto-crvenkasta" boja listova (od vrha ka osnovi) il...

cena na upit

BIOPLUG mikrobiološki preparat za razgradnju žetvenih ostataka

BIOPLUG mikrobiološki preparat za razgradnju žetvenih ostataka i kompostiranje Ostatke razgradi humus izgradi Doza primene: 5l/ha bez obzira na količi...

cena na upit

Tečni Nitragin - BIOFOR Soya Liquid

Biofor Soya Liquid je tečni nitragin koji sadrži sojeve Bradyrhizobium japonicum obogaćeno sa još 3 soja bakterija radi mobilizacije fosfora i kalijum...

cena na upit

Stranica 1 od 1. Rezultati 1 - 8 od 8.

  • 1