CAP for Us RS

Cilj projekta "CAP for Us" jeste da se ostvari sinergija različitih aktera; poljoprivrednika, donosioca odluka, agrarnih novinara, studenata, profesora, poljoprivrednih savetnika i predstavnika udruženja. Takođe, jedan od ciljeva je razmena iskustava sa drugim državama članicama i primena novih praksi u domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji.

CAP for Us RS

Kontaktirajte nas

CAP for Us
Hrvatska poljoprivredna komora
Ulica grada Vukovara 78, 10116 Zagreb
tel: +385 1 6109 809
fax: +385 1 6109 810
OIB: 70354371893

E-mail:komora@komora.hr

Poseti našu web stranicu!

Lokacija