Chromos Agro d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Chromos Agro d.o.o..

LASER

Kontaktno-želučani insekticid iz skupine naturalita.Oblik formulacije: tekuća koncentrirana suspenzija.LASER je namijenjen za suzbijanje štetnih kukac...

cena na upit

Cuprablau Z

Kontaktni preventivni fungicid. Oblik formulacije: močivi prah - koncentrat za suspenziju. CUPRABLAU Z namijenjen je za suzbijanje bolesti: Vinove loz...

cena na upit

LIMACID - PUŽOMOR

Limacid u obliku mamka.Oblik formulacije: gotovi mamci na bazi pšeničnih posija.PUŽOMOR je namijenjen za suzbijanje svih vrsta puževa golaća i drugih...

cena na upit

AKARACID - DEMITAN ®

Kontaktni i dugotrajni akaricid.Oblik formulacije: tekuća koncentrirana suspenzija.DEMITAN je namijenjen za suzbijanje grinja u:voćnjacima jabuka i kr...

cena na upit

CYCOCEL 750

Usporivač rasta - retardant.Oblik formulacije: tekući koncentrat za otopinu.CYCOCEL 750 namijenjen je za usporavanje rasta žitarica, visokih stabljika...

cena na upit

Rotor Super

Kontaktno želučani insekticid.Oblik formulacije: koncentrat za emulziju (EC).ROTOR SUPER namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:VOĆARSTVUnaranči...

cena na upit

Dash HC

Pomoćno sredstvo-okvašivačOblik formulacije: tekući koncentrat za emulziju Pomoćno sredstvo - okvašivač za poboljšanje učinka herbicidnih sredstava za...

cena na upit

Buminal

Biljni proteinski mamac namijenjen za voćnu muhu (Ceratitis capitata) i maslinovu muhu (Bactrocera oleae) efikasnost djelovanja uvjetovana je sadržaje...

cena na upit

Masai

Selektivni akaricidOblik formulacije: tekući koncentrat za suspenziju. APOLLO 50 SC namijenjen je za suzbijanje grinja u:voćnjacima jabuka i krušaka z...

cena na upit

Imidan 50WG

Kontaktno želučani insekticid.Oblik formulacije: vododispergirajuće granule IMIDAN 50 WG namijenjen je za suzbijanje štetnih kukaca u:maslini maslinov...

cena na upit

Tebkin 250 EW

Sistemični fungicid preventivnog i kurativnog učinka.Oblik formulacije: emulzija, ulje u vodi TEBKIN 250 EW namijenjen je za suzbijanje bolesti: Vinov...

cena na upit

Comrade

Sistemični fungicidOblik formulacije: koncentrat za suspenziju Namijenjen za suzbijanje bolesti: pšenice, raži, pšenoraži:smeđe pjegavosti lista, smeđ...

cena na upit

Stomp aqua

Selektivan kontaktni i zemljišni herbicid.Oblik formulacije: inkapsulirana suspenzija (CS) STOMP AQUA namijenjen je suzbijanju jednogodišnjih uskolisn...

cena na upit

Corum

Sistemični i kontaktni herbicid.Oblik formulacije: koncentrat za otopinu CORUM je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnji...

cena na upit

Akris

Kombinirani herbicid.Oblik formulacije: koncentrirana suspoemulzija. AKRIS je namijenjen za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) uskolisnih i široko...

cena na upit

Accurate 200 WG

Sistemični (translokacijski) herbicid.Oblik formulacije: vododispergirajuće granule ACCURATE 200 WG namijenjen je za suzbijanje jednogodišnjih širokol...

cena na upit

KAIROS ® M - kombinirani sistemično-kontaktni fungicid

Oblik formulacije: močivi prah, koncentrat za suspenziju. KAIROS M je namijenjen za suzbijanje bolesti: Vinove loze (stolne i vinske sorte) plamenjače...

cena na upit

Azimut 80 WG

Azimut 80 WG je preventivni kontaktni fungicid koji se pokazao kao jako učinkovito oružje u kombinaciji s nekim od fungicida s površinskim ili kontakt...

cena na upit

Motivell extra pack

Na prodaju Motivell extra pack (1 l Motivell + 2 l Cambio + 0,3 l Dash HC). Namijenjen je za suzbijanje većine jednogodišnjih i višegodišnjih korova u...

cena na upit

Fastac 10 EC

Na prodaju Fastac 10 EC (alfacipermetrin 100g/l + rafinirano min. ulje 160 g/l), kontaktni insekticid iz skupine piretroida. Oblik formulacije: tekući...

cena na upit

Stranica 1 od 6. Rezultati 1 - 20 od 106.