Corteva Agriscience: Inovacijama do ukusnog, zdravog i sigurnog voća

U skladu sa svojom tradicijom, povoljnim geografskim položajem i rezultatima proizvodnje, Srbija zauzima visoku poziciju na "voćarskoj" karti sveta. Sa blizu 380.000 tona proizvedene jabuke u 2019. godini, globalni portal za statističke podatke - Index Mundi, pozicionirao je Srbiju kao 17. svetskog proizvođača jabuke i kao lidera u regionu bivše Jugoslavije. Ta pozicija je obezbeđena konstantnim ulaganjem u savremene zasade, kao i usvajanjem i implementacijom novih tehnologija proizvodnje i zaštite bilja.

Međutim, današnja  voćarska proizvodnja, kao i poljoprivreda u celosti,  suočava se  sa nizom novih izazova, a sada već kao najvažnije možemo da izdvojimo klimatske promene, pojavu novih i intenzivniju prisustvo postojećih štetočina, te gubitak proverenih rešenja zbog sve zahtevnijeg  zakonodavstva. Sa druge strane, raduje činjenica da potrošači imaju sve veću želju da za uvid u održivu proizvodnju voća - što će svakako uticati na nove zahteve.

Dva savremena rešenja za održivu kontrolu štetnih insekata

Blage zime i topla leta praćenja povećanjem srednjih dnevnih temperatura usled promene klime, pored uticaja na stresne uslove u proizvodnji, direktno utiču i na povećanje brojnosti, ali i pojavu novih vrsta štetnih insekata. Usled toga, suzbijanje lisnih vaši jabuke i breskve, pepeljaste i krvave vaši, te tripsa i smotavca, zahtevaju posebnu pažnju. Problem postaje dodatno komlikovan jer je usklađivanje sa strategijom Evropske unije dovelo do ukidanja velikog broja proverenih rešenja za zaštitu voća što dodatno povećava izazove proizvodnje.

Kompanija Corteva Agriscience, kao jedan od najinovativnijih lidera u segmentu zdravlja bilja, u saradnji sa kompanijom Agromarket od ove sezone će našim voćarima staviti na raspolaganje dva savremena rešenja za održivu kontrolu štetnih insekata - Closer 120 SC za suzbijanje kako postojećih, tako i sve prisutnijih novih populacija biljnih vaši i Delegate 240 SC, za suzbijanje jabukinog smotavca, kruškine buve i tripsa u breskvama i nektarinama. 

Poverenje potrošača u sigurnost voća koje konzumiraju je poseban prioritet za Closer 120 SC i Delegate 240 SC. Svojom kratkom karencom i brzim razlaganjem u plodovima voća preporučuju sebe za programe zaštite voća koji se u uklapaju u koncept proizvodnje ukusne i zdravstveno bezbedne hrane ispunjavajući najstrožije moguće standarde lanaca za snabdevanje hranom.

Za više informacija, obratite se na sledeći kontakt mejl: srdjana.petrovic@corteva.com.
 Foto: Bigstockphoto/_jure