Dow AgroSciences RH

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Dow AgroSciences RH.

DITHANE DG NeoTec – vodeći fungicid u zaštiti bilja

DITHANE DG Neo Tec jedan je od vodećih fungicida za zaštitu bilja sa iznimno širokim spektrom djelovanja na više od 80 kultura, protiv više od 400 bil...

cena na upit

Reldan 22 EC

Reldan 22 EC (klorpirifos-metil, 225 g/l) je kontaktno-želučani insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, na u...

cena na upit

DEHERBAN A EXTRA - herbicid za suzbijanje širokolisnih korova

DEHERBAN™ A EXTRA - najučinkovitije ekonomično rješenje za suzbijanje širokolisnih korova. Sastav: 2,4-D - kiselina 600 g /l, 2,4-D u pripravku se nal...

cena na upit

GOAL – selektivni herbicid protiv širokolisnih i travnih korova

GOAL™ - selektivni herbicid protiv širokolisnih i nekih travnih korova u luku, suncokretu, voćnjacima, vinogradima i povrću. Sastav: Oksifluorfen 240...

cena na upit

KERB 50 W – herbicid za suzbijanje travnih, širokolisih korova i viline kosice

KERB 50 W - herbicid za suzbijanje sjemenskih travnih, širokolisnih korova i viline kosice. Pogodan je za primjenu kod uzgoja ratarskih i vrtlarskih k...

cena na upit

LANCELOT 450 WG - herbicid protiv širokolisnih korova

LANCELOT 450 WG je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, namijenjen za primjenu u žitaricama nakon ni...

cena na upit

DITHANE M-45 – protektivni fungicid za gljivične bolesti bilja

DITHANE M-45 vrlo je učinkovit protektivni fungicid sa širokim spektrom djelovanja protiv 400 bolesti na 80 kultura. Sastav: mankozeb 800 g/kg Formula...

cena na upit

INDAR 5 EW – fungicid za gljivične bolesti bilja

INDAR 5 EW spada u skupinu fungicida, odlikuje ga odlična preventina zaštita i dugo djelovanje. Najbolje djeluje na krastavost od svih triazola. Prepo...

cena na upit

POSTALON 90 SC - fungicid protiv pepelnice na vinovoj lozi

POSTALON 90 SC - novi vrhunski kombinirani fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi. Sastav: kvinoksifen 45g/l + miklobutanil 45g/l Formulacij...

cena na upit

LONTREL 300 – herbicid protiv širokolisnih korova

LONTREL 300 - folijalni herbicid koji predstavlja jedinstveno rješenje za suzbijanje korova iz porodica glavočika, štitarki i mahunarki. Uspješan je u...

cena na upit

DURSBAN E-48 – insekticid protiv štetnika u ratarstvu i voćarstvu

DURSBAN E-48 - insekticidni pripravak za suzbijanje niza štetnika u ratarskim kulturama, industrijskom bilju i voćarstvu. Sastav: klorpirifos-etil 480...

cena na upit

DURSBAN G-7,5 – insekticid protiv kukuruzne zlatice i žičnjaka

DURSBAN G-7,5 - zemljišni kontaktni insekticid za suzbijanje kukuruzne zlatice, žičnjaka i drugih zemljišnih štetnika u ratarskim usjevima i industrij...

cena na upit

RUNNER 240 SC – insekticid za tretiranje jabuka i vinove loze

RUNNER 240 SC - novi insekticid za suzbijanje štetnih Lepidoptera u nasadima jabuke i vinove loze, prikladan za programe integrirane zaštite. Sastav:...

cena na upit

SUCCESS BAIT – prirodni insekticid protiv voćnih muha za agrume i masline

SUCCESS BAIT - rješenje iz prirode za borbu protiv voćnih muha na mandarinama i drugim citrusima te u maslinarstvu. Ubraja se u skupinu insekticida, a...

cena na upit

KARATHANE GOLD 350 EC – organski fungicid protiv pepelnice

KARATHANE GOLD 350 EC - preventivni, kurativni i eradikativni organski fungicid za suzbijanje pepelnice, jedinstven u svijetu. Sastav: meptil-dinokap...

cena na upit

LASER – insekticid pogodan za organsku proizvodnju

LASER je suvremeni insekticidni pripravak za borbu protiv štetnih kukaca u povrću, ukrasnom bilju, vinovoj lozi, krumpiru i jabukama. Preporuča za pro...

cena na upit

MUSTANG - herbicid protiv korova u žitaricama i kukuruzu

MUSTANG je herbicid namijenjen suzbijanju širokolisnih korova u žitaricama i kukuruzu za zrno i silažu, s izrazito širokim spektrom djelovanja. Sastav...

cena na upit

STARANE 250 – herbicid protiv širokolisnih korova

STARANE 250 - translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u žitaricama, kukuruzu, voćnjacima, l...

cena na upit

Stranica 1 od 2. Rezultati 1 - 20 od 24.

  • 1
  • 2