LEKCIJA IZ RUKAVA

PLJUSKOVITE KIŠE I KVALITET ZEMLJIŠTA

Uticaj kišnih kapljica je devastirajuć na zemljište, naročito na ono koje nije dobro zaštićeno.
Kapljica koja padne sa visine od samo 2 metra izazvaće ozbiljna oštećenja zemljišta. To smo i prikazali korišćenjem plastične epruvete gde smo simulirali kišu.
Golo zemljište je sa leve strane, sa desne je deo u no tillu.
Na dnu je mali rezervoar za vodu.
Udarac kapljice izaziva strahovit stres na zemljišne agregate. Nakon analize zaključeno je da se čestice prašine u uslovima pljuskovite kiše podižu i do 2 metra u visinu. Upravo to se smatra početkom uništavanja zemljišnih agregata kao i opasnosti od erozije.
Kada je zemljište pokriveno slamom, ona absorbuje kapljice i ne dozvoljava da dođe do fizičkog uništenja strukture zemljišta, dok istovemeno omogućava brzu i laku adsorpsiju vlage u zemljišni profil. Pored toga, slama ima zaštitnu funkciju od radijacije, promovišući povoljnu biološku aktivnost u zemljištu.
Slama je ništa drugo nego zaštitna koža našeg zemljišta.
Budućnost poljoprivrede u mnogome zavisi od cover crop useva, recikliranja karbona (ugljenika), kruženja vode i azota.