Smeđe alge s Islanda - za zdravije, snažnije i otpornije biljke

Proizvodi Bio-algee proizvedeni su od smeđe morske alge (Ascophyl/um nodosum), koja raste u hladnim i čistim vodama duž obale Islanda. Koristi se u ekološkoj i konvencion...

Više [+]

Kako od maslinove komine dobiti kvalitetno organsko gnojivo?

Nezamjenjiva je uloga organskih gnojiva u ishrani bilja. Svježa komina masline ne može se upotrebljavati kao organsko gnojivo, a prirodna razgradnja komine traje 4-5 godi...

Više [+]