Upisi u programe iz Zaštite bilja su u tijeku! Požuri i prijavi se na vrijeme!

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek polaznicima programima cjeloživotnog učenja Osnove zaštite bilja i Zaštita bilja, omogućuje se stjecanje potrebnih kompetencija za obavljanje poslova vezanih uz zaštitu bilja na poslovima savjetnika i distributera u prometu sredstava za zaštitu bilja, te profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu kao odgovornim osobama. 

Djelatnosti vezane uz promet sredstava za zaštitu bilja često obavljaju stručnjaci agronomske ili šumarske struke koji ne ispunjavaju nove zakonske propise o obvezujućoj minimalnoj satnici modula iz zaštite bilja. Polaznici koji uspješno završe programe ispunjavaju zakonsku obvezu prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine 142/2012).

Prijave na natječaj se primaju zaključno sa 30. rujna 2020. godine.

Ciljevi programa 

 • Opći cilj programa je upoznati polaznike s najvažnijim spoznajama iz područja zaštite bilja i održive upotrebe pesticida.
 • Specifični ciljevi su omogućiti dodatnu edukaciju iz zaštite bilja pojedincima čije područje profesionalnog djelovanje je usko vezano uz savjetovdavni rad, primjenu i prodaju sredstava za zaštitu bilja (Program 1 Osnove zaštite bilja), te profesionalnim korisnicima kao odgovornim osobama (Program 2 Zaštita bilja). 

Uvjeti za upis programa

 • Program mogu upisati osobe koje imaju završen sveučilišni diplomski, preddiplomski ili stručni studij agronomske ili šumarske struke.
 • Program 1 Osnove zaštite bilja mogu upisati i pojedinci s četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem, uz dokaz o odslušanim predmetima iz zaštite bilja.
 • Po završetku programa izdaje se potvrda o uspješno završenom programu cjeloživotnog učenja.

Plan nastave

 • Program cjeloživotnog učenja Osnove zaštite bilja izvodi se kroz 90 sati nastave koji su raspoređeni unutar 5 tjedana (vikendom) ili u kraćem vremenskom periodu, a u slučaju manjeg broja polaznika i konzultativno.
 • Program cjeloživotnog učenja Zaštita bilja se izvodi kroz 60 sati nastave koji su raspoređeni unutar 4 tjedana (vikendom) ili u kraćem vremenskom periodu, a u slučaju manjeg broja polaznika i konzultativno. 

Cijene programa

 • Osnove zaštite bilja (90 sati) 4.000,00 kn
 • Zaštita bilja (60 sati) 3.000,00 kn

Cijena pokriva troškove vođenje programa, izvođenja nastave, provedbe završnog ispita, troškove institucije i troškove izdavanja potvrde nakon uspješno završenog programa.

Prijave

Prijave na natječaj se primaju zaključno sa 30. rujna 2020. godine, a podnose se:

 • poštom s dokumentacijom (preporučenom pošiljkom) s naznakom „Prijava na Natječaj za program CU naziv programa" na adresu: 
  Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, P.P. 719, 31000 Osijek
 • osobno u pisarnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Načini plaćanja 

Cjelokupni iznos cijene programa polaznici moraju platiti do upisa na program cjeloživotnog učenja.

Polaznicima se nude dva modela plaćanja:

 • odjednom, uplatom cjelokupnog iznosa na račun Fakulteta, IBAN: HR1725000091102019470, Poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika, Opis plaćanja: program CU – naziv programa
 • na 2 do 12 rata, putem kartica: Diners Club kartica, American Express, Kartica tekućeg računa PBZ d.d. Uplate putem kartica mogu se izvršiti u računovodstvu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

Dodatne informacije 

Više informacija potražite na linku NATJEČAJcjelozivotno@fazos.hr ili 031/554-843.