Efikasno i ekonomično suzbijte korove u kukuruzu

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu a u prvom redu sirka iz rizoma. 

Za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u kukuruzu kao što su muhari, proso, sirak rizomski i iz semena, svoju višegodišnju efikasnost pokazao je herbicid TALISMAN.

Preparat TALISMAN se odlično vezuje za površinu listova korovskih biljaka, čime se obezbeđuje i njegovo brzo usvajanje. Preparat se nakon usvajanja prenosi sprovodnim sudovima. Tipični simptomi koje ovaj herbicid izaziva kod korova su crvenilo i nekroze, a kod osetljivih širokolisnih korova dolazi do zadebljanja i deformacije meristemskog tkiva.

Neposredno nakon primene herbicida Talisman prestaje rast korova, a nakon 10 do 15 dana dolazi do njihovog potpunog sušenja. Zbog njegovog sistemičnog delovanja u suzbijanju rizomskih korova, međurednu obradu ne treba izvoditi najmanje 14 dana posle tretmana kako bi smo obezbedili dovoljno vremena da se herbicid spusti i do najudaljenijih delova rizoma.

Ukoliko je u usevu prisutna populacija širokolisnih korova uz Talisman kombinujemo herbicid SKAUT za potpunu zaštitu kukuruza. Skaut je moćan herbicid u borbi protiv štira, gorušice, vijušca i mnogih drugih, a može se koristiti do 8. lista kukuruza.

SKAUT u količini 0,25 l/ha izvanredno suzbija palamidu u rozeti i kasnije razvojne stadijume, mlečike, čičak i druge tvrdokorne korove, a takođe ima dobro delovanje na uskolisne korove iz grupe muhara.

SKAUT spada među najselektivnije preparate za suzbijanje korova i može da se primeni u širokom rasponu porasta kukuruza, zbog čega se može čekati pravo vreme razvoja korova da bi efikasnost herbicidnog tretmana bila najveća. Skaut poseduje veoma širok spektar delovanja na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove.

Početni simptomi delovanja su u vidu izbeljivanja vrhova korovskih biljaka. Gubitak hlorofila se zatim vrlo brzo proširuje na čitavu biljku koja propada u zavisnosti od vremenskih uslova u roku od 7-14 dana. Ukoliko se herbicid Skaut primenjuje samostalno, koristi se u kombinaciji sa okvašivačem ALTEOX WET 40

Prilikom tretmana useva kukuruza sa herbicidima zbog stresnih uslova u prethodnom period preporučujemo primenu folijarnih hraniva. Važan je redosled mešanja, prvo se u prskalicu ubace hraniva (ako su kristalna vodotopiva prvo treba da se izmešaju sa vodom), zatim praškasti herbicidi (ako se koriste) i na kraju tečni herbicidi. 

Za ishranu kukuruza preporučujemo neki od sledećih preparata:

  • FOLIGAL SUPER 2-3 l/ha tečna prihrana za poboljšanje opšte kondicije useva;
  • SOLUVEG 20+20+20 2-3 kg/ha podjednak sadržaj esencijalnih, makroelemenata sa dodatkom mikroelemenata Zn, Mo, Mn, B itd.;
  • TURO FORT 28+14+14 ukoliko postoji deficit azota 2-3 kg/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika Fitofarmacija