Aktuelna zaštita i ishrana paradajza u plasteniku - suzbijanje zelene povrtne stenice

Suzbijanje biljnih bolesti, fitofagnih grinja i štetnih insekata se efikasno obavlja primenom navedenih preparata sa malom karencom:

Primenom Promese suzbijamo:

  • plamenjaču (Phytophthora infestans)
  • crnu pegavost (Alternaria solani)

Primenom Abastate-a suzbijamo:

  • fitofagne grinje (Tetranychus urticae)

Primenom Harpuna suzbijamo:

  • belu leptirastu vaš (Trialeurodes vaporariorum)

Primenom Tritona suzbijamo:

  • pamukovu sovicu (Helicoverpa armigera)
  • paradajzovog moljca (Tuta absoluta)

Fertirigacijom (sistemom za zalivanje) primenite Soluveg Premium 12:12:36, u količini od 1-2 g/biljka. Soluveg Premium, u fazi porasta plodova koristiti 2-3 puta nedeljno. Fertigal CaB Organo treba folijarno primeniti radi sprečavanja pojave suve truleži na vrhovima plodova i to u količini od 3 l/ha.

Žutilo oko peteljke ploda je posledica nedostatka kalijuma. Za prinos od 100 t/ha paradajza potrebno je - 500 kg kalijuma. Soluveg premium 12:12:36 - utiče na krupnoću, kvalitet i čuvanje plodova.

Velike potrebe za kalcijumom imaju i paradajz i paprika. Zbog visokih temperatura i smanjene transpiracije u plastenicima čest problem predstavlja usvajanje i transport kalcijuma. Suva trulež koja se javlja na vrhu ploda je posledica nedostatka upravo tog hranivnog elementa. Fertigal CaB Organo je visoko kvalitetno folijarno đubrivo, pored kalcijuma sadrži i bor koji ubrzava usvajanje kalcijuma i poboljšava transport.

Zaštita protiv zelene povrtne stenice - smrdljive stenice

Zelena povrtna stenica (Nezara viridula fam Pentatomidae) - smrdljiva stenica, poslednjih nekoliko godina predstavlja veliki problem u poljoprivrednoj proizvodnji. Štetočina je toplijeg klimata i godinama unazad je bila značajna štetočina Mediteranskih zemalja.

U Srbiji su prve štete primećene 2011. godine. Prisutna je u svim delovima sveta: Evropi, Aziji, Africi, Severnoj i Južnoj Americi, Australiji. U Americi i Aziji je posebno štetna na soji i biljkama iz familije Fabaceae, ali je poznato da se hrani na preko 200 biljaka iz različitih familija. Posebno je štetna na soji i na povrtarskim kulturama kao što su paradajz, paprika, kupus, karfiol, brokoli, boranija, pasulj.

Odrasle jedinke su u obliku štita veličine do 15 mm i širine 7-8 mm. Veoma često su potpuno zelene boje, ali mogu biti i zelene sa smeđom ivicom u prednjem delu glave ili cela crvenkasto smeđa. Jaja su u početku bela i svetlo žuta, a kasnije narandžasta.

Larve prvog stupnja su narandžaste, a od drugog do četvrtog crne sa belim pegama. Ima dve do četiri generacije godišnje. Odrasla jedinka prezimljava u opalom lišću, zatvorenim prostorima pa čak i stanovima. U proleće počinju da se hrane, pare i polažu jaja. Jedna ženka može da položi 200-300 jaja koja su u jajnim leglima.

Period od polaganja jaja do piljenja prve larve je pet dana u leto, a oko 20 dana u proleće što zavisi od temperature. Larve se zatim presvlače na oko sedam dana. Kompletan ciklus razvića traje 35-70 dana.

Ova štetočina se hrani biljnim sokovima na mladim izdancima ili na plodovima i ima usni aparat za bodenje i sisanje. Napadnuti plodovi oko mesta uboda menjaju boju u žutu ili braon i takvi plodovi nemaju tržišnu vrednost.

Za suzbijanje zelene povrtne stenice stručni tim Galenike-Fitofarmacije u tu svrhu preporučuje insekticid POLUX u količini 0,3-0,5 l /ha na otvorenom polju odnosno 0,5-0,7 l /ha u zatvorenom prostoru. Karenca za paradajz, papriku, patlidžan je 3 dana.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama! 

Foto: Galenika Fitofarmacija