Braon mramorasta stenica - aktuelni problem jabuke i leske

Berba ranih sorti jabuke je počela. Kasni mrazevi, zatim dug period tropskih temperatura bez kiše, uslovili su odlaganje berbe za 10-15 dana u odnosu na prošlu godinu.

Ipak, rod jabuke je visok, a kvalitet promenljiv. Kako prvi plodovi dolaze u hladnjače i ulaze u proces sortitanja i pakovanja, tako se primećuju problemi koji su se javili tokom proizvodnje. Ono što je prvo uočljivo jeste oštećenje prouzrokovano insektima iz porodice Pentatomidae, u prvom redu braon mramorastom stenicom.

Štete koje ovaj insekt prouzrokuje su trajne. Nakon probijanja kutikule svojom rilicom, luči pljuvačku sa enzimima koji razgrađuju meso jabuke i stvara se plutasto tkivo, slično ,"gorkim pegama". Raniji ubodi prouzrokuju i deformaciju ploda. Takođe, velike štete mogu nasati i u zasadu leske. Svojom ishranom, stenica uništava plod, koji ostaje smežuran, plutast i deformisan. 

Braon mramorasta stenica ima dve generacije godišnje, a štetni uzrasti su larva drugog, trećeg, četvrtog i petog uzrasta kao i adult. Migratorna je vrsta, dobar letač, pa lako prelazi sa jednog useva na drugi. S obzirom da je ciklus razvića od jaja do adulta razvučen, u ovom momentu u zasadima, prisutni su svi razvojni stadijumi.

Do sada, najugroženija sorta jabuke je bila greni smit, a jedan od razloga jeste kasna berba i to posle žetve ratarskih kultura kada jabuka ostaje najkvalitetniji izvor hrane. Ipak, ove godine su zabeležene značajne štete i na sorti gala. U pojedinim zasadima, procenat plodova sa oštećenjem od ovog insekta dostiže i 40%. S obzirom na to da je ovo polifagna štetočina, i da se hrani na različitim biljkama, kontrola i zaštita je izuzetno teška. 

U momentima pred berbu, kada je i najintenzivnija pojava ove štetočine, mora se pristupiti takvom odabiru preparata gde je karenca kratka, a efikasnost zadovoljavajuća. Preparat POLUX je insekticid čija je aktivna materija iz grupe piretroida, koja ima jako inicijalno delovanje i visoku efikasnost u suzbijanju braon mramoraste stenice.

Deluje kontaktno i digestivno na insekta, i brzo dovodi do uginuća. Važna odlika je karenca od sedam dana, što čini POLUX odličnim rešenjem za zaštitu zasada u ovoj fazi, u sortama koje će se tek brati. Preporuka stručne službe Galenika- Fitofarmacije je da se aplikacija izvrši u jutarnjim časovima, a kada je neophodno i najniže dizne na atomizeru otvoriti i upotrebiti. Ovim tretmanom suzbija se i druga značajna stenica, zelena povrtna stenica (Nezara viridula).

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!
Foto: Galenika Fitofarmacija