Napredne tehnologije ICL đubriva za uspešnu proizvodnju!

Fertirigacija je metoda ishrane u kojoj se vodotopiva đubriva mešaju sa vodom za navodnjavanje kako bi poboljšali produktivnost biljaka. To je visokoefikasan i fleksibilan alat za kontrolu mesta, vremena i metode primene hranjivih materija. To omogućuje preciznu ishranu prema plodnosti zemljišta i fazi rasta bilo koje gajene kulture.

ICL Specialty Fertilizers postavlja standard u tehnologiji đubriva za fertirigaciju. Ova tehnologija se zasniva na efektu "zakišeljavanja" koji pruža brojne prednosti:

  • Poboljšava unos hranjivih materija: zakišeljava tlo, čime povećava dostupnost i unos fosfora i mikroelemenata
  • Smanjuje pH nivo: smanjuje pH vode kada se primenjuje direktno u tvrdoj vod
  • Sprečava začepljavanje: neutrališe i otapa bikarbonate i time sprečava začepljavanje cevi i kapaljki

Agrolution sve-u-jedan đubriva za fertirigaciju voća i povrća

Agrolution pHLow pomaže pri gajenju boljih kultura voća i povrća u uslovima u kojima se koristi tvrda voda za navodnjavanje. Razvijen je iz čistih sastojaka pa je 100% rastvorljiv u vodi.

Agrolution Special je razvijen za efikasnu isporuku odgovarajuće količine hranjivih materija za kulture uzgajane u uslovima u kojima se koristi meka voda za navodnjavanje. Agrolution Special postavlja standard za voće i povrće koje se gaji u supstratu ili zemljištu.

Linija đubriva Solinure

Solinure FX je inovativna linija đubriva posebno namenjena za fertigaciju na otvorenim poljima. Tradicionalno, Solinure FX proizvodi su poznati po dobrom odnosu uloženog i dobijenog jer sadrže sve potrebne komponente za ishranu biljke, tako da ovaj proizvod za fertigaciju na otvorenim poljima nije nikakav izuzetak. Sadrži kalijumov hlorid i ureu i deluje tako što "zakišeljava" bez ikakvih mikroelementa.

Solinure GT proizvodi dostupni u devet različitih formulacija su idealni za primene u staklenicima i tunelima. Stvoreni su od čistih sirovih materijala i nude potpunu ishranu za useve. Formulacije imaju nisku ureu i pokrivaju osnovne potrebe magnezijuma (Mg) u biljci. Sve formulacije imaju mikroelemente koji su 100% helirani kako bi obezbedili odličan unos biljke, čak i pri lošim uslovima tla. Solinure GT proizvodi ne sadrže hloride i održavaju minimalnu moguću količinu uree.

Agroleaf Power - jedinstveno vodotopivo folijarno đubrivo

Agroleaf Power se razlikuje od drugih folijarnih đubriva po brzini unosa hranjivih materija svojoj čistoći minerala i svojoj naprednoj tehnologiji. Tehnologija dvostruke snage delovanja, ili DPI (engl. Double Power Impact), je kombinacija NPK minerala, M-77 formule i poboljšanih stimulanasa. Ovaj paket bio-stimulanasa stvara efikasniju fotosintezu kod biljaka i time povećava otpornost biljaka. Najveća prednost Agroleaf Power je njegovo dugotrajno delovanje nakon što pokaže trenutne rezultate. Bezbedan je za korišćenje na većini kultura s listovima i može se mešati u rezervoaru sa velikim brojem proizvoda za zaštitu biljaka. Najbolje ga je koristiti za stimulaciju rasta, otpuštanje stresa i povećanje produktivnosti i ispravljanje nedostataka hranjivih materija.

Ključ precizne ishrane - kontrolisano otpuštajuća đubriva

Kontrolisano otpuštajuća đubriva imaju ključnu ulogu u poboljšanju prinosa, smanjenju gubitaka hranjivih materija kao i pojednostavljenju primene đubriva. Ti proizvodi pomažu reguliraciji nivoa hranjivih materija tokom celog ciklusa rasta biljke. Mlade biljke neće oštetiti prekomerne nivoe soli, dok će zrele biljke imati dovoljno ishrane do kraja ciklusa rasta. Jedna primena kontrolisano otpuštajućih đubriva isporučuje potrebnu ishranu koja rezultira uniformisanim rastom, optimalnim prinosom i otpornim biljkama: najbolji rezultati uz minimalno truda.

Agromaster kontrolisano otpuštajuće đubrivo je kombinacija ICL-ove napredne tehnologije i posebno odabranih konvencionalnih granula. Ova snažna kombinacija pruža kontrolu nad azotom i visoku efikasnost u jednom uniformisanom proizvodu. Kombinuje tehnologiju uree sa smolom i mešavinom odabranih NPK komponenata. Sadrži mali postotak hlorida i natrijuma što održava nizak salinitet, a njegov sadržaj sulfata omogućuje pravilnu ishranu sumporom. Granule imaju manju verovatnost od začepljenja ili lepljenja i ne stvaraju puno prašine.

foto: Depositphotos/Photozirka, ICL