Kleopatras - naš hibrid za medalju

Zadovoljstvo nam je da našim proizvođačima predstavimo hibrid Kleopatras koji je nastao u našoj istraživačkoj stanici u Staroj Pazovi.

Hibrid Kleopatras spada u FAO grupu 600. Reč je o hibridu pune vegetacije, dvostruke namene.

Hibrid koji je namenjen za laku berbu beračima, ali u godinama kakve su bile iza nas 2018., 2019, i u takvim agroekološkim uslovima, hibrid koji je bio izuzetan u skidanju u zrnu. Ono što je bitno, ima ujednačeno nicanje, brzi rani porast što je bilo bitno našim proizvođačima u 2020. godini i ono što bismo izdvojili su komponente prinosa.

Izuzetan prinosni potencijal koji mu omogućuje duboko zrno, sa malim učešćem kočanke u klipu, što je bitno naglasiti s obzirom da je iz FAO grupe 600.

Foto: KWS Srbija