Za biljke u top formi tu je preparat Pro-bac

Suvremena poljoprivredna proizvodnja svakim je danom sve zahtjevnija, a pritisci bolesti i štetnika sve su veći, stoga često uz svu raspoloživu kemiju rezultati nisu zadovoljavajući. Preparat Pro-bac relativno je novi preparat na našem tržištu, ali u kratkom vremenu pokazao je izvrsne rezultate na terenu. Gledano po sastavu, Pro-bac je izuzetno složen preparat koji u sebi sadrži gotovo sve što biljka sama stvara.

Za kvalitetan i visok prinos

Bitno je shvatiti da biljka kod svog razvoja konstantno slabi, jer ulaže ogromnu energiju u formiranje svojih organa, a jedini način da stvorimo kvalitetne i visoke prinosa je da je poštedimo i vratimo sve što je potrošila. Možemo slobodno reći da preparat Pro-bac aktivira cjelokupnu biljku i održava je u top formi. Ako biljci dajete kvalitetnu hranu, rezultat će biti kvalitetan i visoki prinos.

Pro-bac aktivira cjelokupnu biljku i održava je u top formi

Pro-bac je mikrobiološki imunostimulator koji, ojačavajući biljku, povećava otpornost biljke na gljivične i bakterijske bolesti. Namijenjen je ekološkoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji za tretiranje svih poljoprivrednih kultura. Sadrži prirodne mikroorganizme i njihove metabolite, fitohormone (gibereline, auksine, citokinine), aminokiseline, vitamine i enzime.

Zbog nestabilnih vremenskih prilika, sada više nego ikada, biljke moraju biti spremne izdržati sušu, suvišnu vodu, hladnoću i mehanička oštećenja. Jednostavan odgovor na naglu promjenu klime su stimulatori, jer biljka jednostavno ne može reagirati dovoljno brzo da se samostalno zaštiti.

Jača otpornost i poboljšava okus plodova

Pripravak Pro-bac ima niz pozitivnih učinaka na biljke i okoliš. Prirodni mikroorganiozmi u Pro-bac-u jačaju otpornost biljke na stres i razne fitopatogene bolesti. Mobiliziraju hranjive elemente pa povećavaju prinos. Svojim sastavom poboljšavaju okus i sadržaj šećera u plodu, a vrlo je korisna informacija da inaktiviraju teške metale u tlu.

Primjenom Pro-bac-a biljka pokazuje izrazitu otpornost na velik broj ekonomski značajnih gljivičnih i bakterijskih bolesti kao Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Clavibacter, Colleotrichum, Didymella,
Entomosporium, Erwinia, Erysiphe, Fusarium, Monilia, Taphrina, Phytophthora, Podosphaera, Pseudomonas, Pythium, Rhizoctonia, Sclerotinia, Verticillium, Xanthomonas.

Pro-bac se primjenjuje folijarno i fertirigacijom tokom čitave vegetacije,  preventivno i kurativno. Koristi se na svim tipovima zemljišta i umjetnih supstrata. Pro-bac nema karencu što znači da se plodovi nakon tretiranja mogu odmah konzumirati. Radna karenca je do sušenja škropiva.

U Pro-bac-u se nalaze korisni mikroorganizmi koji u doticaju s biljkom i zemljom započinju borbu sa štetnim mikroorganizmima. Redovnom primjenom Pro-bac-a, vojska dobrih bakterija će uvijek biti u prednosti i tako smanjiti potrebu za kemijskim preparatima.

Primjena Pro-bac-a

Preparat se primjenjuje svakih 14-21 dana, a ako su uvjeti za infekciju povoljni, primjenjuje se svakih 7-10 dana. Kod folijarne prihrane primjenjuje se u koncentraciji od 0,5% (500 ml na 100 litara vode), a kod fertirigacije u koncentraciji od 1% (1 litra na 100 litara vode).

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na tel: +385 42 408 560 ili e-mail: proeco@proeco.hr

foto: Pro-eco.hr