Može se, može ;)


Antunovac, jedina općina slavonskih županija koja nosi pridjev razvijena

Koliko se može postići sredstvima Europske unije, najbolje svjedoči činjenica da je na području pet slavonskih županija, Općina Antunovac jedina prema provedenoj indeksaciji razvijenih područja pripal...

bit.ly