Firma Floriva je organizovala skup na temu zasada maline, obrade, navodnjavanja i mehanizacije.
AGROCENTAR STEFAN imao je prezentaciju Antonio Carraro traktora.