Tandem® - dva mehanizma delovanja za širi spektar kontrole štetočina

Primeni na više mesta, kontroliši više štetočina.   Komunalna higijena TANDEM® kombinuje snažno delovanje dva aktivne materije, tiametoksam za sprečavanje rezistentnosti...

Pročitaj celu belešku

Novi tretman semena pšenice koji poboljšava razvoj korena i utiče na povećanje prinosa

Tretiranje semena je efikasan i sve prisutniji način zaštite useva. Za odgovornu upotrebu proizvoda za tretiranje semena, važno je imati veliko znanje o osobinama semena...

Pročitaj celu belešku

Operacija Polinator: Zaštitimo oprašivače na poljoprivrednom imanju

Operacija "Polinator" je globalna inicijativa koja dolazi iz kompanije Syngenta, a ima za cilj obnavljanje i stvaranje pogodnih staništa za korisne insekte oprašivače u p...

Pročitaj celu belešku

Šta se dešava u biljkama prilikom ostvarivanja infekcije i kako ELATUS ERA na njih deluje? Više info... Pročitaj celu belešku »

[VIDEO] Kako ELATUS ERA deluje na bolesti strnih žita?

Jedan od ključnih nosioca prinosa je zdrav list zastavičar! Šta se dešava u biljkama prilikom ostvarivanja infekcije i kako ELATUS ERA na njih deluje? Nova era u zaštiti...

Pročitaj celu belešku

ELATUS® ERA nova formula za zdrav usev i visok prinos strnih žita! Više informacija na linku: https:... Pročitaj celu belešku »

[VIDEO]: ELATUS® ERA nova formula za zdrav usev i visok prinos strnih žita

ELATUS® ERA je novi SDHI fungicid koji pruža potpunu zaštitu pšenice i ječma od najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa. Izuzetno je efikasan u suzbijanju...

Pročitaj celu belešku

Syngenta preporuke za zaštitu voćnjaka u proleće

Gajenje voćaka, od uvek značajna grana poljoprivredne proizvodnje, u poslednje vreme dobija sve više na značaju. Zdravi i kvalitetni plodovi uvek imaju kupce. Da bi se ov...

Pročitaj celu belešku

Značaj tretmana u pšenici - sačuvajte planirani prinos

Značaj prvog tretmana u pšenici Blaga zima je u proizvodnji strnih žita donela različite probleme. Vremenski uslovi pogodovali su razvoju i pojavi bolesti u usevima pšeni...

Pročitaj celu belešku

Syngenta program ranog suzbijanja korova u kukuruzu

Korovi predstavljaju jednu od najvećih prepreka na putu do prinosa. Poljoprivrednici najčešće najveću pažnju posvećuju smenima, đubrivima ili mašinama kojima izvode razne...

Pročitaj celu belešku

Syngenta Express® hibridi suncokreta za šampionski prinos!

Postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju hibrida suncokreta treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Hibridi suncokreta kompanije Syngenta promenili su...

Pročitaj celu belešku