Syngenta program ranog suzbijanja korova u kukuruzu

Korovi predstavljaju jednu od najvećih prepreka na putu do prinosa. Poljoprivrednici najčešće najveću pažnju posvećuju smenima, đubrivima ili mašinama kojima izvode razne operacije u polju, dok na korove misle tek kada se oni pojave. To je već kasno.

Korovi i kada nisu vidljivi prave problem, jer ukoliko su povoljne temperature i ima dovoljno vlage vrlo brzo mogu da izniknu i brzim razvojem da "guše" kukuruz i oduzmu mu vredne resurse poput vode, mineralnih materija i prostora.

Ove godine Lumax je 20% povoljniji - Syngenta misli na Vas!

Rano suzbijanje korova je jedna od najbitnijih mera koje bi trebalo preduzeti, jer kao i kod bolesti PREVENTIVA je osnovni lek. Kritična tačka od koje korovi počinju negativno da deluju na prinos kreće već od trećeg lista kukuruza, stoga već do tada bi trebalo da se umanji taj pritisak.

Za rano suzbijanje korova Syngenta ima u svojoj paleti dva vrhunska proizvoda

Lumax - kompletno rešenje za suzbijanje svih jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova. Ovaj herbicid je sačinjen od tri aktivne materije koje se međusobno dopunjuju u načinu, spektru, brzini i jačini delovanja.Izuzetna selektivnost prema kukuruzu omogućava da se može primeniti nakon setve a pre nicanja pa sve do tri lista kukuruza.

Time se dobija i fleksibilnost jer možete da uđete kada je potrebno i da pravovremeno shodno uzrastu korova reagujete.

Ove godine Lumax je 20% povoljniji - Syngenta misli na Vas!

Camix - herbicid koji je vrlo brzo dokazao da je jedan od nezamenljivih na našem tržišu u segment ranog suzbijanja korova. Dve aktivne materije koje ga čine, mezotrion (Callisto) i smetolahlor (Dual), obezbeđuju visok nivo efikasnosti u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova uz izuzetnu selektivnost prema kukuruzu.

Kombinacija ove dve aktivne materije obezbeđuje izvanredno delovanje preko lista na već iznikle korove ali i preko zemljišta čime se obezbeđuje dodatna zaštita od korova koji još nisu nikli.

Camix se može primeniti od perioda nakon setve pa sve do trećeg lista kukuruza.

Foto: (Syngenta Agro)