Značaj tretmana u pšenici - sačuvajte planirani prinos

Značaj prvog tretmana u pšenici

Blaga zima je u proizvodnji strnih žita donela različite probleme. Vremenski uslovi pogodovali su razvoju i pojavi bolesti u usevima pšenice, u različitom stepenu, u zavisnosti od mikroklimata, datuma setve, kao i od osetljivosti sorte. Prisutni su prouzrokovači rđe, pepelnice i sive pegavosti pšenice.
Sa naglim porastom temperatura, očekuje se i intezivniji razvoj patogena i postizanje pragova štetnosti.

Da bi održali lisnu površinu zdravom i tako sačuvali planirani prinos, potrebno je zaustaviti širenje bolesti s donjih listova na gornje. Prvim fungicidnim tretmanima omogućuje se uspešna zaštita donjih listova čija je zaštita inače najteža, dok sa kasnijim tretmanima štitimo list zastavičar i klas koji su ujedno i nosioci prinosa.

PREPORUKA - za prvo prskanje pšenice protiv bolesti lista, u fazi prvog do drugog kolenca, preporučujemo fungicid AMISTAR® EXTRA u količini primene 0,75 l/ha ili fungicid CHEROKEE® 487.5 SE u količini primene 1,5 l/ha.
AMISTAR® EXTRA fungicid koji sadrži dve izuzetno efikasne aktivne materije, pomoću kojih postiže:

  • preventivno i kurativno delovanje za suzbijanje ključnih bolesti lista i stabla;
  • dugotrajno delovanje uz zaštitu novog porasta;
  • povećano usvajanje azota, usled čega su biljke maksimalno zaštićene od eventualne suše, zadržavaju sklop i samim tim daju EXTRA PRINOS I EXTRA KVALITET.

CHEROKEE® 487.5 SE u količini primene od 1,5 l/ha provereno suzbija pepelnicu, sivu pegavost lista i stabla i rđe u početnom periodu razvoja. Obezbeđuje dugotrajno preventivno i brzo kurativno delovanje, a brzo usvajanje u biljku i odlična pokretljivost ga čine nezavisnim od vremenskih prilika posle tretmana.

Zahvaljujući delovanju gasnom fazom, CHEROKEE® 487.5 SE prodire i do donjih delova biljke, štiteći biljku u potpunosti. Ono što mnogima preporučujemo u prvom tretmanu je regulator rasta MODDUS® EVO. Njegovom primenom umanjuje se mogućnost poleganja useva ali i poboljšavaju procesi usvajanja mineralnih materija, vode kao i drugi fiziološki priocesi koji doprinose boljem opštem stanju biljaka što sveobuhvatno vodi ka visokom prinosu.
 

ELATUS® ERA nova formula za zdrav usev i visok prinos 

ELATUS® ERA je novi SDHI fungicid koji pruža potpunu zaštitu pšenice i ječma od najvažnijih prouzrokovača bolesti lista, stabla i klasa. Izuzetno je efikasan u suzbijanju lisne rđe i sive pegavosti pšenice. 

ELATUS® ERA je kombinacija dve aktivne materije: nove, inovativne aktivne materije SOLATENOL® i proverenog protiokonazola. Ova kombinacija aktivnih materija omogućava efikasno i dugotrajno suzbijanje širokog spektra bolesti pšenice i ječma, a istovremeno sprečava i pojavu rezistentnosti. 

Kada se ELATUS® ERA primenjuje?

ELATUS® ERA se primenjuje u ječmu za prvi tretman protiv mrežaste pregavosti, rđe i pepelnice ili u fazi lista zastavičara za suzbijanje ramularijske i mrežaste pegavosti ječma. Preporučena količina primene je 0,8 l/ha. 

U pšenici fungicid ELATUS® ERA preporučujemo u fazi lista zastavičara ili na početku cvetanja za zaštitu klasa, u količini primene 0,8 l/ha. Zbog snažnog i dugotrajnog delovanja i izrazitog "greening efekta" neometano se odvija proces fotosinteze i sprečava prekomerni gubitak vode. Proizvodnja šećera neophodnih za nalivanje zrna je neprekinuta, a ti se šećeri slobodno mogu prenositi iz lista u klas u razvoju za postizanje visokih prinosa.

Snaga fungicida ELATUS® ERA ne odražava se samo u snažnom suzbijanju bolesti, nego i u fiziološkom efektu, boljem iskorišćavanju azota i vode i produženju vegetacije što dokazano utiče na povećanje prinosa.
 

Svake godine osigurava istu dobit, za svaki usev žitarica, svaki  pritisak bolesti, što je dokazano i provereno od strane nezavisnih stručnjaka!

Više o zaštiiti pšenice, pogledajte u video-prilogu:

Foto: Syngenta Agro