Syngenta preporuke za zaštitu voćnjaka u proleće

Gajenje voćaka, od uvek značajna grana poljoprivredne proizvodnje, u poslednje vreme dobija sve više na značaju. Zdravi i kvalitetni plodovi uvek imaju kupce. Da bi se ovaj zahtev ispunio, voćari su izloženi brojnim poteškoćama. Jedna od njih je dobro poznavanje uslova za pojavu i razvoj prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina koje ugrožavaju prinos i kvalitet plodova u svim fazama razvoja voćke - čak i nakon berbe - nastavljajući svoj razvoj u skladištu.

Efikasna zaštita voćaka, posebno prema zahtevima savremenog potrošača, u skladu sa principima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja, nije ni malo jednostavan i lak zadatak. Kod nas se sve više primenjuje integralna proizvodnja voća, koja je već postala praksa i mnogih naših voćara. Želja nam je na jednostavan i jasan način ukažemo o ekonomski najopasnijim bolestima i štetočinama jabučastog, koštičavog i jagodastog voća i damo preporuke za racionalnu i efikasnu upotrebu sredstava za zaštitu zasada voćaka.

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke i kruške


                                                 (Venturia inaequalis, V. pirina)

Krastavost je najopasnije oboljenje jabuke, jer utiče na prinos i tržišnu vrednost plodova. U povoljnim klimatskim uslovima za razvoj patogene gljive, kada su zaraze lista jake i česte, dolazi do njegovog prevremenog opadanja, pa stabla slabe.

Listovi i plodovi su osetljivi u dugom periodu opasnosti od primarnih infekcija, u našim uslovima tokom dva meseca, od početka aprila do polovine juna. Sa povećanjem starosti lista i ploda povećava se otpornost na infekciju, jer se na njima formira deblja kutikula, ali je naličje lista uvek osetljivo. Kritični uslovi za razvoj bolesti su:

  •  količina padavina neophodna za vlaženje opalog zaraženog lišća;
  •  dužina vlaženja mladog lista i cveta potrebna za klijanje spora koje vrše njihovu primarnu infekciju;
  •  visoka relativna vlažnost vazduha;
  •  kišne kapi za sekundarne zaraze;
  •  optimalna temperatura.

CHORUS 50 WG Fungicid u zaštiti Vašeg voćnjaka - široki temperaturni opseg delovanja!
Fungicid za suzbijanje uzročnika čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i sušenja cvetova i grančice i mrke truleži plodova višnje.

Više o upotrebi preparata pogledajte u video-prilogu:

 

Izdvajamo primenu:
U zasadu jabuke i kruške za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova na jabuci (Venturia inaequalis) i krušci (Venturia pyrina) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), preventivno u koncentraciji: 0,013 % tj. 1,3 ml u 10 l vode na 100 m2 za preventivno tretiranje od fenofaze kada su prvi listovi otvoreni, odnosno od fenofaze bubrenja cvetnih pupoljaka (fenofaze 11-51 BBCH skale), ali se bolji efekti postižu tretiranjem posle listanja (na početku rasta mladara), odnosno po formiranju cvetnih pupoljaka (fenofaze 31-55 BBCH skale), ili kurativno u koncentraciji 0,015-0,02 % tj. 1,5-2,0 ml u 10 l vode na 100 m2; u periodu od najviše 3 dana od ostvarivanja uslova za pojavu infekcije.

U usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti lista (Alternaria solani) u količini 0,5 l/ha tj. 5 ml u 10 l vode na 100 m2 tretiranjem u vreme pojave prvih simptoma ili kasnije u toku vegetacije po potrebi, sa razmakom između tretmana od 10 do 14 dana.
Score 250 EC se na istoj površini može primeniti najviše tri puta godišnje, uključujući i alternativnu primenu drugih fungicida iz grupe triazola. Preparat se može primenjivati u svim vrstama ručnih i motornih prskalica i atomizera. U cilju smanjenja pojave opasnosti od rezistencije patogenih gljiva preparata ne primenjivati alternativno sa preparatima iz grupe triazola, kao ni sa jedinjenja istog mehanizma delovanja (inhibitori ergosterola).

Tvrđava u odbrani od bolesti

QUADRIS TOP Kod zasada maline i jagode daje održivu i snažnu kontrolu bolesti, posebno za uzorčnika ljubičaste pegavosti lastara maline.

Više o upotrebi i primeni preparata Quadris Top pogledajte u video prilogu:


Uzgajivačima maline, jagode i povrća daje održivu i snažnu kontrolu bolesti, posebno za uzorčnika ljubičaste pegavosti lastara maline, crne pegavosti  i plamenjače paradajza, kupusa, lubenice.

Quadris Top predstavlja novu formulaciju koja je mešavina jedne akivne materije iz grupe strobilurina (azoksistrobin) i druge iz grupe triazola (difenokonazol), i predstavlja evoluciju brenda Quadris® trenutno registrovanog kao folijarni fungicid u mnogim usevima u svetu i kod nas.

Dodatna karakteristika Quadris Top fungicida je brzo usvajanje u biljku sa translaminarnim kretanjem difenokonazola i sistemičnim kretanjem na gore azoksistrobina. Quadris Top ima preventivna, i kurativna svojstva i preporučuje se za suzbijanje mnogih važnih bolesti gajenih biljaka.

Quadris Top se primenjuje folijarno i može se koristiti kao samostalni prozvod ili u kombinaciji sa još nekim fungicidom za proširenje spektra delovanja. Quadris Top je dokazano siguran u zaštiti  za veliki broj useva ako se na odgovarajući način koristi, prema odobrenom uputstvu za upotrebu. 

Quadris Top za siguran izvoz!

Foto: Syngenta Agro