Novi tretman semena pšenice koji poboljšava razvoj korena i utiče na povećanje prinosa

Tretiranje semena je efikasan i sve prisutniji način zaštite useva. Za odgovornu upotrebu proizvoda za tretiranje semena, važno je imati veliko znanje o osobinama semena koje se tretira, ali i o sredstvima za tretiranje, kao i opremu koja se koristi za aplikaciju pesticida na seme.   

Svima nama je važno da osiguramo da svako ko tretira seme ili koristi tretirano seme to radi na odgovoran i efikasan način, kako bi zaštiti seme i svoju okolinu.

Brži i snažniji razvoj korenovog sistema - što zajedno za izuzetnom efikasnošću u suzbijanju fuzarioza, glavnice, gari i drugih bolesti - doprinosi očuvanju potencijalnog prinosa. Brzo nicanje, ukorenjavanje i bokorenje useva omogućavaju bolju absorpciju vode i hranljivih materija, pri čemu se povećava otpornost na brojne stresne faktore.

Prednosti primene VIBRANCE® DUO:

 • Ne spira se i ne dopire u dublje slojeve zemljišta - formira zaštitni sloj oko semena, duž korenovog sistema i stabla pri čemu se postiže dugotrajnija zaštita biljaka/useva;
 • Sistemik sa kontaktnim i kurativnim dejstvom;
 • Izuzetna efikasnost u suzbijanju snežne plesnivosti i gari;
 • Smanjen je rizik od nastanka rezistentnosti;
 • Podstiče brže klijanje i nicanje, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima;
 • Uniformno nicanje i jače bokorenje useva;
 • Stmuliše razvoj i bočno grananje korenovog sistema;
 • Pozitivne efekte ispoljava i u uslovima vlažnog i hladnog vremena i u regionima sa suvom klimom;
 • Veoma dobro prijanjanje i zadržavanje na semenu;
 • Bezbedan za upotrebu i prepakivanje;
 • Može se primeniti razređen ili nerazređen - 0-1,5 l vode na 100 kg semena;
 • Inovativna formulacija za tretman semena.

Detaljnije potražite na linku OVDE.
 

Više detalja o CELEST PLUS-u potražite na linku OVDE.

Potpuna zaštita semena za vrhunske prinose

 • Aktivna materija: 10 g/l fludioksonil i 40 g/l teflutrin 

CELEST® PLUS je dvokomponentni preparat sa fungicidnim i insekticidnim dejstvom za tretiranje semena strnih žita. Efikasan je u borbi protiv zemljišnih štetočina - larvi sive pšenične muve, žitnog bauljar, žičara u početnim fazama razvoja strnih žita. Takođe je efikasan u suzbijanju prouzrokovača bolesti semena - glavnice, septorioze i fuzarioza.


Foto: Syngenta Agro