Zaštitite sebe i svoja ulaganja u pripremi za setvu

Poštovani poljoprivredni proizvođači i naši verni prijatelji,

Tokom godina svedoci smo pojavljivanja semena hibrida suncokreta kompanije Syngenta koje ne potiče od naše legalne proizvodnje, uvoza i distribucije, već je u pitanju lažno seme pakovano u falsifikovane vreće.

Izgovori su razni i možda u datom momentu za nekog i prihvatljivi, ali JEDINA SIGURNA KUPOVINA JE KUPOVINA KROZ LEGALNE TOKOVE PRODAJE!

U cilju zaštite svojih kupaca od moguće štete, kompanija Syngenta uvela je novine u pogledu pakovanja svojih hibrida suncokreta.

Na poleđini vreće nalaze se tekstovi, slike i piktogrami sa informacijama o hibridu, pakovanju, tretmanu, merama predostrožnosti i kvalitetu semena. Na desnoj strani se nalazi etiketa (Quality seeds) na čijoj se donjoj poziciji nalazi QR kod

Pored lakšeg i razumnijeg obeležavanja proizvoda, za svako pakovanje uveden je i sistem dodatnih jedinstvenih QR kodova čija namena je da potvrdi validnost proizvoda.  

Kada okrenete vreću tako da vidite njeno dno, videćete da postoje različite oznake poput deklaracija, imena hibrida, ali i novouvedenih QR kodova. 

Od ove sezone postavljana su dva QR koda na dnu vreće. Prvi možete uočiti u uglu same vreće (vidi sliku ispod i uputstvo).  Skeniranjem ovog koda, moći ćete da na licu mesta proverite da li je seme zaista proizvod kompanije Syngenta ili je u pitanju falsifikat.
 

Drugi QR kod je zalepljen u vidu jedne CRVENE nalepnice koji služi za zaštitu QR koda koji se nalazi ispod. Ovakva nalepnica nalazi se na svakoj vreći suncokreta i kukuruza namenjene tržištu Srbije i na sebi ima ime hibrida i ispis "OVDE ODLEPI". Ispod nalepnice se nalazi QR kod, a sve u sklopu našeg novog promotivnog programa.

Ako je cena nerealno niska, zapitajte se da li ce Vas koštati mnogo skuplje kasnije?

Bitno je napomenuti da su vreće suncokreta identično pakovane i obeležene u svim okolnim državama, poput Mađarske, Rumunije, Ukrajine i dalje u celom svetu. 
Foto: Syngenta Agro