Hibrid suncokreta NK Kondi - vodeći na svakom mestu!

Kada je u pitanju suncokret, neprikosnoveni šampion je NK KONDI

Hibrid ostvarenjem kroz prinose, iz godine u godinu, potvrđuje zašto je najprodavaniji konvencionalni hibrid u Srbiji* i zašto je na njivama velikog broja proizvođača nezamenljiv. Svoju snagu pokazuje ne samo prinosom već i ostalim karakteristikama kojima odskače u odnosu na konkurentske hibride. 

I ove godine NK KONDI je opravdao očekivanja proizvođača koji su ga sejali i to prinosima kojima je napravio razliku u odnosu na konkurentske hibride kako iz iste tehnologije ali i u odnosu na konkurentske hibride iz drugih tehnologija gajenja.

U demonstracionim ogledima u 2019 i 2020, NK KONDI je u proseku ostvarivao >260 kg/ha u odnosu na jedan od najprodavanijih konkurentskih konvencionalnih hibrida.

U demonstracionim ogledima u 2019 i 2020, NK Kondi je u proseku ostvarivao >300kg/ha u odnosu na jedan od najprodavanijih konkurentskih hibrida iz segmenta Express tehnologije.

Sve u svemu, kad se kaže suncokret, mislimo Syngenta, ali kad se kaže prinos - sigurno se misli na NK Kondi!

Foto: Syngenta Agro