Vrhunski rezultati Syngenta Expres hibrida

Kada kažem suncokret, mislim Syngenta! i još kad kažem sigurica mislim na Subaro i Sumiko

Rezultati koje su ovi hibridi ostvarili u ovakvoj teškoj godini su pokazali apsolutnu superiornost Syngenta hirida i u ovoj tehnologiji, ali nama je je još veći uspeh zadovoljstvo sa kojim nam proizvođači javljaju ostvarene rezultate sa svojih parcela. Iako prinosi ove godine u Srbiji nisu na maksimalnom koje suncokret može da da, naši hibridi su pružili više od drugih.

Pored izuzetnog potencijala za prinos oba hibrida imaju i vrhunske "pakete" tolerantnosti na pojavu bolesti, što je veoma značajno u kišnim godinama kao što je bio deo ove.

Subaro, srednje kasni hibrid pokazao je da je izuzetno dobro adaptiran našim uslovima, i da uz to čak izuzetno dobro prevazilazi i probleme koje donose sušni periodi ili lakša zemljišta.

Sumiko, srednje rani hibrid sa vrhunskom stabilnošću prinosa i izvanrednim potencijalom.

Oba hibrida pripadaju grupi hibrida koji se mogu tretirati sa tribenuron-metil-om što je izuzetno važno za regione gde ima problema sa suzbijanjem Cirsium-a (Palamide).   

Foto: Syngenta Agro