Syngenta Agro d.o.o.

Pregled svih oglasa iz poljoprivrednog oglasnika partnera Syngenta Agro d.o.o..

Reglone Forte

Reglone Forte je totalni herbicid koji se primjenjuje za desikaciju nekih ratarskih kultura te suzbijanje korova. Sastav: Dikvat (150 g / l) i ovlaživ...

cena na upit

SY Florida

Nova snaga za nove rekordeHibrid koji vraća višeIzbor za svako poljePrednosti: Hibrid visokih i stabilnih prinosa. Prilagodljiv na različitim tipovima...

cena na upit

Banvel 480 S

Banvel 480 S je herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu i na strništima. Zbog vrlo povoljnog toksikološko...

cena na upit

Universalis

Universalis je fungicid sa sistemičnim i površinskim preventivnim djelovanjem. Kombinacijom dvije djelatne tvari postignut je iznimno širok spektar dj...

cena na upit

Topas 100 EC

Topas 100 EC je sistemični fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na pepelnice u voćarstvu i vinogradarstvu. Sastav: 100 g/lPenkonazolK...

cena na upit

Tilt 250 EC

TILT 250 EC je kurativni fungicid za suzbijanje bolesti na pšenici, ječmu i raži. Sastav: 250 g/lPropikonazolKemijska skupinaTriazoliGrupa: Grupa G1Fo...

cena na upit

Thiovit Jet WG

Thiovit Jet je površinski fungicid na bazi sumpora koji se odlikuje jedinstvenom formulacijom koja bitno utječe na efikasnost i selektivnost pripravka...

cena na upit

Shirlan 500 SC

Shirlan 500 SC je fungicid visoke učinkovitosti naplamenjaču krumpira. Spada u grupu fenilpiridilamina te se po načinu djelovanja razlikuje od ostalih...

cena na upit

Ridomil Gold MZ pepite

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE je fungicid namijenjen za suzbijanje plamenjače u vinogradarstvu, vrtlarstvu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) te na krump...

cena na upit

Ridomil Gold Plus 42,5 WP

Ridomil Gold Plus 42,5 WP je kombinirani fungicid sa sistemičnim i površinskim djelovanjem. Uz sistemičnu komponentu metalaksil-M sadrži bakreni oksik...

cena na upit

Rias 300 EC

Sastav: 150 g/lDifenkonazol150 g/lPropikonazolKemijska skupina: TriazoliGrupa: Grupa G1 (Difenkonazol) i Grupa G1 (Propikonazol)Formulacija: Koncentra...

cena na upit

Ortiva Top

ORTIVA TOP fungicid namijenjen je suzbijanju biljnih bolesti u povrćarstvu i na šećernoj repi. Sastav: 200 g/Azoksistrobin125g/lDifenkonazolKemijska s...

cena na upit

Ortiva

Sastav: 250 g/lAzoksistrobinKemijska skupina: QoIGrupa: Grupa C3Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC) Način djelovanja: Ortiva je fungicid za kru...

cena na upit

Geoxe

GEOXE je kontaktni preventivni fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu. Sastav: 500 g/kgFludioksonilKemijska skupi...

cena na upit

Chorus 50 WG

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu. Djelatna tvar ciprodinil svojim sistemičnim i translaminarnim kretanjem un...

cena na upit

Moddus

Pruža više od samog skraćivanja visine biljaka Moddus® 250 EC je pouzdan i fleksibilan regulator rasta namijenjen sprečavanju polijeganja žitarica. Dj...

cena na upit

SY Ulises FAO 380

Vrlo lijep hibrid, visoke kvalitete zrna i odličnog potencijala prinosa. PRINOS Prosječan prinos suhog zrna 2016.: 12.239 kg/haNajviši prinos suhog zr...

cena na upit

SY Zoan FAO 590

Kvalitetna silaža uz obilje zelene mase za siliranje. Prednosti:• Visoki prinosi i odlične stabilnostii adaptabilnosti.• Vrhunskih prinosa silaže cije...

cena na upit

SY Zephir FAO 420

Hibrid sigurnih i visokih prinosa i u najtežim uvjetima. Prednosti:• Hibrid visokog potencijala za prinos kvalitetnog zrna.• Izuzetno stabilnih prinos...

cena na upit

Force 1.5.G

Zemljišni insekticid s najdužim djelovanjem Žičnjaci su najvažniji zemljišni štetnici suncokreta. Uz žičnjake šteteuzrokuju i sovice podzemljuše te os...

cena na upit

Stranica 1 od 7. Rezultati 1 - 20 od 138.