Kako obezbediti kompletnu zaštitu protiv širokolisnih korova u žitaricama?

XANADU je novi jedinstveni herbicid firme UPL protiv širokolisnih korova u žitaricama (meka i tvrda pšenica, ječam, zob, raž, tritikale).

Sastav i delovanje

Sastoji se od kombinacije dve aktivne materije bensulfuron-metil i metsulfuron-metil u WG formulaciji jednostavnoj za aplikaciju. Aktivna materija bensulfuron-metil nova je aktivna materija visoke efikasnosti u žitaricama koja se u prošlosti koristila samo u zaštiti pirinča. U kombinaciji sa aktivnom materijom metsulfuron-metil daje kompletnu zaštitu protiv širokolisnih korova u svim registrovanim žitaricama. Visoka efikasnost sa jednostavnom dozom po hektaru garantuje odličan izbor za svakog poljoprivrednika.  

Jedinstvena i inovativna povezanost aktivnih materija u proizvodu XANADU nudi poljoprivrednicima kontrolu i suzbijanje širokog spektra širokolisnih korova.

Prednosti proizvoda XANADU

  • Nova aktivna materija bensulfuron-metil u žitaricama;
  • Širok spektar u suzbijanju i kontroli širokolisnih korova;
  • Visoka efikasnost protiv širokolisnih korova posebno protiv lepljive broćike (Galium aparine);
  • Fleksibilno vreme primene od stadijuma razvoja tri lista do stadijuma pojave lista zastavičara;
  • Odličnog tank miks profila;
  • Jednostavne doze po hektaru.

Sa herbicidom XANADU nije potrebno mešati okvašivač osim kod zakasnele primene ili naprednijeg stadijuma korova. XANADU je kompatibilan za mešanje sa većinom drugih herbicida, fungicida, insekticida, okvašivača i biostimulatora. 

Aktivna materija: bensulfuron-metil 500 g/kg + metsulfuron-metil 40 g/kg
Formulacija: WG (vododisperzibilne granule)
Doza primene: 100 g/ha
Vreme primene: u proleće od stadijuma razvoja tri lista do stadijuma pojave lista zastavičara
Registrovane kulture: meka pšenica, tvrda (durum) pšenica, ječam, zob, raž, tritikale

Širok spektar efikasnosti protiv korova u žitaricama

foto: Podaci o efikasnosti prikupljeni iz ogleda rađenih po najnovijim standardima u celoj Evropi, tako i Srbiji. Aplikacija kod različitih fenofaza i populacija korova

Plodored

  • Jesennji usevi: svi usevi, osim uljane repice mogu se sejati 90 dana nakon aplikacije XANADU-a;
  • Uljana repica: može se sejati 120 dana nakon aplikacije XANADU-a;
  • Jari usevi: nema ograničenja nakon primene XANADU-a.

Više o XANADU pročitajte u brošuri OVDE.

Kontakt za više informacija

Distributer proizvoda XANADU za Republiku Srbiju:
KITE d.o.o.
Bulevar Slobodana Jovanovića 4, 21000 Novi Sad  
www.kitedoo.rs
mail: info@kitedoo.rs
tel: +381 21 400 525 

foto: UPL OpenAg