Uspešno suzbijte fitofagne grinje na povrću i voću

ACRAMITE 480 SC je akaricid nove generacije, širokog spektra delovanja, odlične ekotoksikologije i selektivnosti i kratkih karenci. Deluje na sve stadijume Tetranicus grinja. Nakon aplikacije brzo zaustavlja hranjenje grinja i pauka što uzrokuje njihovo uginuće u roku 3-4 dana. 

 • Aktivna materija: bifenazat 480 g/l
 • Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija
 • Karenca: 14 dana u jabuci; 1 dan u malini, jagodi i paprici
 • Maksimalni broj tretiranja: 2 tretiranja u sezoni u malini i jagodi; 1 tretiranje u sezoni u jabuci i paprici

ACRAMITE 480 SC je novi selektivni akaricid na srpskom tržištu za suzbijanje fitofagnih grinja. Kontaktnog je delovanja za suzbijanje grinja na brojnim biljnim vrstama koja se gaje u zaštićenom prostoru i otvorenom polju. Odlikuje se brzim efektom na juvenilne stadijume i adulte grinja paučinara. Preparat ima dugotrajno rezidualno delovanje, a visoku toksičnost zadržava nezavisno od temperature i vlažnosti. Za efikasno delovanje potrebno je obezbediti potpuno pokrivanje gornje i donje lisne površine. ACRAMITE 480 SC pripada novoj hemijskoj grupi akaricida koja nema utvrđene rezistentnosti sa drugim akaricidima.

Registrovana upotreba proizvoda ACRAMITE 480 SC:

Način delovanja:

 • 3-10 sati nakon aplikacije dolazi do hiperaktivnosti i paralize
 • nakon 1-2 dana grinje i pauci prestaju da se hrane i polažu jajašca
 • uginuće nastupa 3-4 dana nakon aplikacije

Vrednost proizvoda ACRAMITE 480 SC za proizvođača: 

 • brzo suzbija štetočinu
 • selektivan naspram predatorskih grinja i insekata
 • dugog rezidualnog delovanja
 • ne uzrokuje fitotoksičnost
 • nema negativnih uticaja na usev/zasad
 • prilagođen IPM strategiji
   

Više o akaricidu ACRAMITE 480 SC pročitajte u brošuri OVDE.

Kontakt za više informacija 

Distributer proizvoda ACRAMITE 480 SC za Republiku Srbiju:
CHEMICAL AGROSAVA d.o.o.
Adresa: Palmira Toljatija 5/IV, Novi Beograd
Kontakt: 011 785 2764
Email: office@agrosava.com

 Foto: UPL OpenAg/Bigstock/Mirage studio